- Uaktuelt med aksjeselskap

-Det er under ingen omstendighet aktuelt å omdanne utdanningsinstitusjonene til aksjeselskaper. Utredningsarbeidet som nå pågår om tilknytningsformen for disse institusjonene, er en ren oppfølging av Kvalitetsreformen.

UAKTUELT: - Det er under ingen omstendighet aktuelt å omdanne utdanningsinstitusjonene til aksjeselskaper, fastslår statsråd Kristin Clemet.
Foto: Martin Toft

Dette poengterte utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet i sin velkomsthilsen på Landsmøtet i Studentenes Landsforbund torsdag 27. mars. Hun avviste bestemt de spekulasjoner som har fremkommet flere ganger i mediene om at regjeringen ønsker en omlegging av universiteter og høyskoler til aksjeselskaper, går det fram av en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Gjennom Kvalitetsreformen har institusjonene allerede fått utvidete fullmakter på en del områder. Den enkelte institusjon skal selv bestemme hvordan den organiseres, velge sin fagprofil og legge sin strategi, men innenfor de rammer loven om universiteter og høgskoler trekker opp.
Stortinget har forutsatt at Kvalitetsreformen skal følges opp med et felles lovverk for private og offtentlige utdanningsinstitusjoner. Det er grunnen til at regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede en felles lov. Aktuelle alternativer kan være stiftelse, særlovsselskap eller statsforetak.

Et særlovsselskap er et selvstending rettssubjekt som er organisert i henhold til egen lov. Loven vil fastsette rammene for organisasjonsformen med bestemmelser om styringsform, eierskap og formål. Etter UFDs mening gir særlovorganisering rom for å ivareta særskilte behov og særtrekk for ulike universiteter og høyskoler.

- Eventuell særlovsorganisering er ikke en målsetning i seg selv, men virkemiddel for å bedre kvalitet og effektivitet i høyere utdanning og forskning. Om regjeringen vil foreslå endringer, vil bli avgjort etter at utvalget har lagt fram sin innstilling, sa Clemet i sin hilsningstale til studentene. Hun lovte også at regjeringen før påske ville fremme en proposisjon der det blir foreslått å gi Arbeidstilsynet hjemmel til å føre tilsyn med studentenes arbeidsmiljø.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 27. mars 2003 17:13 - Sist endret 10. des. 2008 15:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere