Tverrfaglighet i fokus

- Tverrfagligheten er det som særpreger fagområdet og fagplanen. De interessante problemstillingene oppstår i møtet mellom fagene, og studieprogrammene gir oss mulighet til å organisere dette på en mer naturlig måte, sier Jan Tore Lønning, professor i datalingvistikk og leder for programstyret for masterprogrammet IT, språk, logikk og psykologi .

- Vi vil anstrenge oss for å bevare et godt studiemiljø, sier Jan Tore Lønning, avbildet sammen med hovedfagsstudentene Janne von Koss Torkildsen, Svein Egil Hatlevik og Fredrik Jørgensen.

-Programmet kombinerer informatikk med enten språk, psykologi eller filosofi. Studiet er en videreføring av faget Språk, logikk, informasjon organisert som et enkeltfag med grunnfag, mellomfag og hovedfag på HF, forteller Jan Tore Lønning.

- Det nye er et organisert samarbeid med Institutt for psykologi, sier han.
- Samarbeidet gir studentene mulighet til å fordype seg i emner i skjæringspunktet mellom informatikk og psykologi. Beslutningsteknologi er et slikt emne, knyttet til studier av hvordan mennesker fatter beslutninger og bruk av statistiske metoder.

Logikk og kunstig intelligens, datalingvistikk og språkteknologi er andre emner studentene kan fordype seg i. - Datalingvistikk anvendes for eksempel ved utvikling av programvare for maskinoversettelse av språk, forteller Lønning.

- Utfordringen blir å skape kullfølelse på tvers av fagretningene, sier Jan Tore Lønning, men han frykter ikke at dette skal by på store problemer. - Vi innleder programmet med et felles innføringskurs og dette vil være et møtested for studentene. Mange av studentene vil også, slik fagplanen er lagt opp, velge de samme fagene, sier han. - Vi har et godt studiemiljø i dag og vi vil anstrenge oss for å bevare dette, legger han til.

For personer med doble interesser

- Det er veldig spennende og åpent hvor mange studenter vi vil trekke til oss, mener Lønning. - Interessen for informatikk og etterspørselen på arbeidsmarkedet svinger og dette merker vi på studenttallet, sier han.

Jan Tore Lønning tror mastermodellen vil føre til en større interesse for faget. - Studiet passer for personer som både er interessert i IT og humanistiske fag eller psykologi, men faget har vært lite synlig, og vi har i første rekke rekruttert studenter ved HF-fakultetet som underveis i studiet har fått lyst til å studere informatikk. Nå tror vi at vi vil nå ut til flere studenter som har doble interesser, sier han.

Av Grethe Tidemann
Publisert 17. mars 2003 12:43 - Sist endret 10. des. 2008 15:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere