Ivrer ikke for selskapsmodellen

UiO kan komme til å bli et statseid selskap.
- Jeg ivrer ikke for en slik endring, vedgår rektor Arild Underdal.

INGEN IVER: - Jeg ivrer ikke for selskapsmodellen, vedgår rektor Arild Underdal.
Foto: Ståle Skogstad

Han presiserer at han helst vil se en nærmere spesifikasjon av vilkårene, spesielt når det gjelder økonomien.

I dag er universitetet og de statlige høyskolene organisert som forvaltningsorganer under staten. Nå har regjeringen satt i gang arbeidet med å utrede om universitetene skal bli særlovselskaper eller foretak.

- Selskapsmodellen vil i prinsippet gi universitetene større økonomisk handlingsrom, men om det vil gi en reell gevinst vet vi ikke før vi har sett "baksiden av kontrakten".

- Vil den faglige friheten trues av en eventuell innføring av selskapsmodellen?

- Rettslig sett har universitetene i dag stor autonomi i faglige spørsmål, og det vil ganske sikkert gjelde uavkortet ved overgang til særlovsselskap. Avgjørende blir da hvordan staten utøver rollen som eier, og hvor stor reell økonomisk handlefrihet universitetet greier å skaffe seg, sier Underdal. Han mener det siste forholdet vil ha større betydning for universitetenes faglige frihet enn selve tilknytningsformen.

Uniforum har vært i kontakt med Utdannings- og forskningsdepartementet, men ingen i den politiske ledelsen hadde anledning til å kommentere saken.

Ryssdal-utvalget

I desember oppnevnte regjeringen et utvalg som skal utrede felles lovverk for høyere utdanning
Utvalget ledes av advokat Anders Ryssdal
Professor i økonimi ved UiO, Nils-Henrik von der Fehr, sitter i utvalget
Utvalget skal blant annet se på institusjonenes tilknytning til staten
1. september i år skal utvalget levere sin innstilling

Emneord: Universitetspolitikk, Lønn/lønnsforhandlinger, Personalbehandling/politikk Av Trine Nickelsen
Publisert 6. mars 2003 16:19 - Sist endret 10. des. 2008 15:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere