- EFTA-dommen er gledelig

- Jeg synes dommen er gledelig. Jeg håper den kan bidra til at universitetet og politikerne snur fokuset bort fra statistikken og mot diskriminering som problem , sier Dag Øistein Endsjø til Uniforum.

GLAD: - Dommen er gledelig, mener Dag Øistein Endsjø.
Foto: Martin Toft

- Øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner synes på statistikken, men øremerkingen gjør ingen ting med den faktiske diskrimineringen i systemet, understreker han.
- Den gir bare et finere tall.

Det var Endsjø og fem andre stipendiater ved HF som våren 2000 klaget UiOs handlingsplan for likestilling inn for Likestillingsombudet. Klagerne fikk ikke medhold og daværende stipendiat Dag Øystein Endsjø ved Institutt for kulturstudier sendte derfor i august samme år klagen videre til kontrollorganet ESA som overvåkar EØS-avtalen mellom EU og EFTA-landene. I mai i fjor konkluderte ESA med at Norge bryter EØS-reglene og klaget Norge inn for EFTA-domstolen.

- Kameradieri fører til diskriminering

Endsjø mener at diskrimineringen ved ansettelser omfatter kameraderi og fører til faglig innavl. - Dette rammer både kvinner og menn og er ikke primært et kjønnsspørsmål. Mennesker opplever å bli diskriminert på bakgrunn av etnisitet, funksjonshemming og seksuell legning, påpeker han.

- Det er på høyt tid at universitetet nå går løs på selve problemet. Blant annet må det legges større vekt på å hjelpe dem som er i en krevende omsorgssituajon, det gjelder både kvinner og menn, for å holde på forskertalenter. Ansettelsesprosessen må gjøres mer åpen.
- Jeg mener at de som skriver utlysningstekstene og sitter i ansettelsesutvalg må skrive under på at de ikke vil diskriminere verken kvinner eller menn, etniske grupper, funksjonshemmede, seksuelle minoriteter eller andre grupper.

Emneord: Likestilling Av Trine Nickelsen
Publisert 27. jan. 2003 13:23 - Sist endret 10. des. 2008 14:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere