Nyheter fra 2002 - Side 7

Publisert 5. juni 2002 09:57

"Vi skal utfordre kunnskapens grenser og gi fremtiden en begynnelse. " Denne setninga blir Universitetet i Oslos visjon om framlegget til omdømmeprosjektet får tilslutning i Kollegiet.

Publisert 5. juni 2002 09:19

- Der man tidligere markerte sosial tilhørighet gjennom klær og eiendommer, er det nå den språklige drakten som signaliserer hvem vi vil identifiseres med. Og det er språket i byene som vinner terreng og status, konstaterer Bymålslagets formann, professor Ruth Vatvedt Fjeld ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO.

Publisert 4. juni 2002 14:09

De medisinske fakultetene ved det kjente Johns Hopkins-universitetet i Baltimore i USA og Universitetet i Oslo har undertegnet en samarbeidsavtale som blant annet omfatter utveksling av forskere og studenter. Helseminister Dagfinn Høybraaten var til stede da avtalen ble signert.

Publisert 3. juni 2002 15:19

- Unge nasjoner trenger helter. Niels Henrik Abel var en slik helt. Han hadde et briljant hode. Hans tidlige død var et tap for vår unge nasjon og for matematikkvitenskapen, sa kongen under åpningen av den internasjonale Abelkonferansen på Blindern mandag denne uka.

Publisert 31. mai 2002 13:32

Regjeringen ønsker økt kvalitet i norsk forskning. Det skal derfor satses mer på styrking av forskningsvilkårene fremfor økninger i forskningspersonalet. Dette er en av de viktige kursendringene som fremgår av St.meld. nr. 35 (2001-2002) Kvalitets-reformen - om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren som regjeringen la frem i dag.

Publisert 31. mai 2002 11:34

- Det kan setjast spørjeteikn ved det etiske og faglege skjønnet når Vitskapsakademiet med kremen av den norske intelligentsiaen let ein tidlegare gresk justisminister frå juntadiktaturet vera medlem. Det seier dommar Hanne Sophie Greve ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Publisert 30. mai 2002 14:03

Kong Harald vil foreta åpningen av den internasjonale Abelkonferansen i Georg Sverdrups hus (Nye UB) på Blindern mandag 3. juni klokka 10.00.

Publisert 30. mai 2002 10:41

Den sørafrikanske forskningsminister, Dr. Ben Ngubane og statsråd Kristin Clemet undertegnet 29. mai en avtale om forskningssamarbeid mellom Norge og Sør-Afrika.

Publisert 29. mai 2002 09:56

- Spørsmålet om inhabilitet var alltid oppe på møtene i programstyret for Kjønn i endring . Men dersom medlemane i eit programstyre ikkje kunne ha behandla søknader berre fordi nokon av oss ein eller annan gong hadde samarbeidd med søkjarane, ville det heile tida ha vore folk på gangen under møtene våre. Slik kommenterer tidlegare leiar for programstyret for Kjønn i endring i Forskingsrådet, historieprofessor Gro Hagemann, kritikken frå professor i litteraturvitskap, Ellen Mortensen, ved Universitetet i Bergen.

Publisert 28. mai 2002 17:22

Regjeringa foreslår ein modell med eitt forskingsråd, men der grunnforsking og innovasjonretta forsking blir tatt betre vare på enn i dag. Dette blei bestemt i eit ekstraordinært statsråd måndag 27. mai.

Publisert 23. mai 2002 16:12

NRKs korrespondent i Moskva, Hans Wilhelm Steinfeld, er én av fem søkere til stillingen som forskningsdirektør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge.

Publisert 22. mai 2002 16:24

Ei utstilling over matematikaren Niels Henrik Abels liv og verk blei opna i Georg Sverdrups hus onsdag 22. mai. Utstillinga skal stå fram til 10. august og er ei av markeringane i samband med Niels Henrik Abels 200 års fødselsdag. Det var visestyrar Hans Brodersen ved Matematisk institutt som opna utstillinga.

Publisert 21. mai 2002 14:12

I år feires Niels Henrik Abels 200-års fødselsdag ved å bringe hans hovedverk - Paris-avhandlingen - til Norge for første gang. Paris-avhandlingen vil sammen med andre unike Abeliana inngå i en utstilling som åpner i Galleri Sverdrup onsdag 22. mai klokka 13.00 , skriver Matematisk instiutt ved UiO i ei pressemelding.

Publisert 16. mai 2002 12:15

Det Norske Vitskapsakademiet forsvarar at tidlegare justisminister for den greske militærjuntaen, professor Johannes Triantaphyllopoulos, framleis er medlem i akademiet.

Publisert 14. mai 2002 12:05

Over 500 personar møtte opp på forelesinga til Sør-Afrikas president Thabo Mbeki i Georg Sverdrups hus måndag 13. mai. I forelesinga la han vekt på å forklara kva Den nye partnarskapen for Afrikas utvikling (NEPAD) går ut på. Etter foredraget måtte han også svara på kritiske spørsmål om korrupsjon, korrupte statsleiarar, valet i Zimbabwe og borgarkrigen i Sudan.

Publisert 14. mai 2002 09:36

- Den eksterne evalueringa går mykje lenger enn sjølvevalueringa i å peika på behovet for ei sterkare sentral styring av Universitetet i Oslo. Det meiner rektor Arild Underdal er den største skilnaden mellom dei to evalueringane av UiO.

Publisert 13. mai 2002 14:33

- Ønsket om bli elsket og følelsesmessig avhengighet spiller en større rolle enn økonomisk avhengighet for kvinners underordning, hevder Turid Hagene i en doktorgradsavhandling om et kvinnekooperativ i Nicaragua. Hun finner også at kvinnene opptrer som en kollektiv klient både i forhold til sandinistene og i forholdet til norske bistandsorganisasjoner. Å beholde patronen er viktigere enn økonomisk uavhengighet.

Publisert 13. mai 2002 14:12

- Her er lunsjen like viktig som forelesningene. I kantina foregår det en utveksling av erfaringer over landegrensene. Slik får jeg førstehåndskunnskaper om helsespørsmål i en rekke utviklingsland, sier Edle Fuglset Buer.

Publisert 10. mai 2002 17:00

Rundt eit bord på restaurant Proffen sit seks menn i 80-åra og pratar om det som skjedde den 30. november 1943. Då blei dei saman med 1200 studentar og ein del universitetslærarar arresterte av tysk politi og tyske soldatar og samla i Universitetets Aula.

Publisert 10. mai 2002 14:46

UiO framstår som et tradisjonsrikt og solid universitet, med bred fagportefølje, høyt faglig nivå og nasjonalt ledende fagmiljøer innenfor en rekke områder. UiO når likevel ikke helt opp til sin målsetting om å være et lærested og forskningsuniversitet på høyde med de beste europeiske universitetene. Det går fram av den foreløpige konklusjonen av den internasjonale evalueringen av UiO som Norgesnettrådet har hatt ansvaret for.

Publisert 10. mai 2002 10:54

Universitetsdirektør Tor Saglies oppsigelse av Omstillingsavtalen står ved lag. Det er klart etter at Kollegiet 7. mai med 11 mot to stemmer godkjente universitetsdirektørens oppsigelse av avtalen og samtidig ga han fullmakt til å forhandle videre med fagforeningene om avtaleverket som har å gjøre med omstilling ved UiO.

Publisert 8. mai 2002 11:24

Den tidlegare justisministeren til den greske militærjuntaen, professor Johannes Triantaphyllopoulos er framleis medlem i Det Norske Vitskapsakademiet og i Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab i Trondheim. Det viser ein gjennomgang som Uniforum har gjort av medlemslistene til dei to vitskapsakademia.

Publisert 8. mai 2002 11:18

Blinderns vakreste gulv finner du i Geologibygningen. Bildet viser et utsnitt av gulvet som er laget av 139 ulike steinsorter. Verket ble i sin tid finansiert av den norske steinindustrien.

Publisert 8. mai 2002 10:50

- Voksende antisemittisme i Europa kan bunne i en overmett skyldfølelse blant europeerne overfor jødene på grunn av Holocaust, mener Berthold Grünfeld. - Beskyldninger mot Israel om at staten nå gjennomfører et nytt Holocaust mot palestinerne, bidrar kanskje til å dempe denne kollektive skyldfølelsen, men avslører en fantastisk mangel på perspektiv, sier han.

Publisert 8. mai 2002 10:42

Antall søkere til studier ved Universitetet i Oslo har økt merkbart på de fleste fakulteter. I år utgjør dette 42,3 % av førsteprioritetssøkerne til de fire universitetene, sammenliknet med 41,2 % i fjor på samme tid. Det er 11 003 som har UiO som førsteprioritet, mot 9767 i fjor.