Nyheter fra 2002 - Side 3

Publisert 24. okt. 2002 10:10

- Me burde invitera velståande nordmenn til å visa samfunnsansvar også for kultur og vitskap. Det seier professor i statsvitskap, Bernt Hagtvet, som fekk Kavlifondet til å finansieria forelesingsserien om folkemord.

Publisert 24. okt. 2002 09:57

- I framtida må Noreg leva av høgteknologi og hjernekraft. Difor er Gründerskolen på jakt etter studentar som vil starta eiga bedrift. Det seier prosjektleiar Prasantha Devulapalli og førstekonsulent Kim Larsen.

Publisert 23. okt. 2002 11:11

Kunnskapskanalen har no starta samarbeid med NRK om eigne nettsider på NRKs web, opplyser førsteamanunsis Arild Boman ved InterMedia.

Publisert 23. okt. 2002 11:10

Da Psykologisk institutt inviterte til åpen dag i flunkende nye rom, lot ikke folk seg be to ganger. Vi noterer stinn brakke og stor suksess for psykologene.

Publisert 23. okt. 2002 10:16

Valg til nytt kollegium nærmer seg. Torsdag 31. oktober klokka 16 er siste frist for å levere inn forslag til kandidater blant vitenskapelig tilsatte. Uniforum har foretatt en "ringerunde" blant de nåværende representantene. Resultat: 6 av 7 ønsker å fortsette.

Publisert 23. okt. 2002 09:56

- Om samlingene i Vikingskipshuset skal flyttes eller ei, handler ikke bare om hva vi ønsker, men hva de som sitter på pengesekken vil, sier direktør for Universitetets kulturhistoriske museer (UKM), Egil Mikkelsen.
Professor Arne Emil Christensen ved Universitetets oldsaksamling (bildet) er krystallklar:
- Vi kan ikke overlate en faglig begrunnet avgjørelse til politikerne.

Publisert 23. okt. 2002 09:33

Biologiserien "Landskaper fra sjø til fjell" på Kunnskapskanalen på NRK 1 har til no hatt 197 000 sjåarar, medan 373 000 har vore innom og kika på serien som nyleg er sendt i reprise. Det vil seia at kvart av dei fire programma har samla fleire folk enn det det norske fotball-landslaget trekkjer til Ullevål.

Publisert 22. okt. 2002 14:50

Noen dager er det så kaldt at folk drar hjem for å hente ekstra ullgenser, andre dager er kontorene varme som bakerovner. Hvorfor fungerer ikke varmeanlegget i Administrasjonsbygningen?

Publisert 22. okt. 2002 14:41

I 1836 lanserte slottsarkitekten Hans D. F. Linstow planene om en paradegate mellom slottet og byen hvor storting og universitet skulle ha en monumental plassering langs gaten. Arkitekten Christian Heinrich Grosch fikk oppdraget med å utarbeide planene for universitetsbygningene, som stod klare til innflytting i 1852. Nå skal Domus Academica tilbakeføres til fordums prakt.

Publisert 16. okt. 2002 16:00

Professor Hans H.Skei ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap blir motkandidaten til professor Bjarne Rogan ved Institutt for kulturstudiar under dekanvalet ved HF-fakultetet 11. november.

Publisert 15. okt. 2002 15:33

Førsteamanuensis Svein Slettan døydde brått måndag på kontoret sitt ved Det juridiske fakultetet ved UiO, melder Nettavisen. Han blei 57 år gamal.

Publisert 14. okt. 2002 17:44

Forskarane Jan Øyvind Moskaug, Rune Blomhoff og Harald Carlsen ved Institutt for ernæringsforsking, UiO vann UiOs og Forskingsparkens idékonkurranse med sjølvlysande transgene mus. Ideen kan opna nye måtar for bruk av sikrare metodar i utprøvinga av framtidige legemiddel.

Publisert 11. okt. 2002 11:15

Anders Jahres store medisinske pris for 2002 på 1 million kroner tildeles professor Carl Erik Mogensen, Aarhus Universitet i dag fredag 11. oktober i Universitetets Aula.

Publisert 10. okt. 2002 09:57

Den kvinnelege menneskerettsadvokaten Asma Jahangir frå Pakistan er tildelt UiOs menneskerettspris for 2002. Ho er særleg kjent for arbeidet sitt med å forhindra utnytting av religiøse minoritetar, kvinner og barn både i Pakistan og i andre delar av verda. Prisen blir utdelt i Georg Sverdrups hus på Blindern 29. oktober.

Publisert 10. okt. 2002 09:37

Professor Bjarne Rogan ved Institutt for kulturstudiar er kandidat til vervet som ny HF-dekan etter Even Hovdhaugen. Han er foreslått av blant andre tidlegare dekan Bjarne Hodne. Dekanvalet skal haldast 11. november.

Publisert 9. okt. 2002 15:54

- Eigenrapportering av vitskapleg publisering etter "CV-metoden" har ført oss baklengs i utviklinga av kvalitet i norsk forsking. Framgang får me berre med profesjonelle og nøytrale data, fastslår forskar Gunnar Sivertsen ved NIFU. No foreslår han ein eigen "Norsk Vitskapsindeks".

Publisert 9. okt. 2002 13:14

Da det etiopiske justisdepartementet bestemte seg for å gi 20 etiopiske jurister opplæring i hvordan man formidler kunnskap om menneskerettigheter innenfor rettspleien, falt valget på Norge og Institutt for menneskerettigheter ved UiO.

Publisert 8. okt. 2002 15:41

Kirgisistan er brått plassert på kartet som vertsland for dei norske F 16-flygarane som deltar i den internasjonale styrken mot terrornettverket Al Qaida i Afghanistan. På ei ny utstilling i Historisk museum kan du læra meir om den tidlegare sovjetrepublikken.

Publisert 8. okt. 2002 15:28

Professor Ola M. Johannessen ved Universitetet i Bergen er tildelt årets Nansenbelønning. Nansenbelønningen utdeles hvert år på Fridtjof Nansens fødselsdag 10. oktober av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo, står det i en pressemelding fra UiO. Belønningen er på 25 000 kroner.

Publisert 4. okt. 2002 16:26

For første gang i Norge vises nå en enestående utstilling av bøker, manuskripter, kart og stikk fra verdens nest største bibliotek. Det skjer når utstillingen av bøker og kulturskatter fra Det russiske statsbibliotek åpnes av statssekretær Yngve Slettholm og Russlands visekulturminister Vladimir S. Malisjev i Georg Sverdrups hus fredag 11. oktober.

Publisert 3. okt. 2002 15:54

- Studentane og forskinga er vinnarane i budsjettframlegget for 2003. Det gav utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet klart uttrykk for under pressekonferansen etter at forslaget til statsbudsjett hadde blitt presentert for Stortinget.

Publisert 3. okt. 2002 13:09

UiO får tildelt rundt 2,778 milliarder kroner for neste år. I fjor ble UiO tildelt 2,554 milliarder kroner for 2002 i det salderte budsjettet. Sammen med tidligere bevilgninger får UiO 124 millioner til gjennomføring av Kvalitetsreformen.

Publisert 2. okt. 2002 17:46

Universitetets studieprogrammer skal ledes av programstyrer. Ved uenighet mellom programledelse og grunnenhet om leveranser av emner, går saken til fakultetets studiestyre.

Publisert 2. okt. 2002 13:02

Kollegiet oppretter en egen stilling for patentering og økonomisk utnyttelse av forskningsresultater under forutsetning av at det avsettes midler til dette på universitetets budsjett i 2003. Universitetets studieprogrammer skal ledes av programstyrer underlagt fakultetenes studiestyrer.

Publisert 1. okt. 2002 11:14

- Før sinnsjukeasyla blei bygde og legane etablerte seg med eigen profesjon, var behandlinga av dei galne ei sak for rettsvesen og fattigstell, og elles var galskapen eit tema for teologar og filosofar. Eg trur ikkje situasjonen i psykiatrien hadde blitt så mykje verre, om det framleis hadde vore slik. Det seier forskar og bibliotekar Wenche Blomberg ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, som har skrive boka "Galskapens hus", Universitetsforlaget.