Oslo-Gøteborg skal bli en "bio-region"

9. april ble det undertegnet en avtale i Gøteborg om et svensk-norsk samarbeid innen bioteknologi. De samarbeidende partene er Universitetet i Oslo, Norges veterinærhøgskole, Norges landbrukshøgskole, Gøteborgs universitet, Chalmers tekniske høgskole og partene i det såkalte GO-samarbeidet. Tidligere rektor ved UiO, professor Kaare R. Norum leder styringsgruppen.

Kaare R. Norum leder styringsgruppen for Medcoast Scandinavia.
Foto: Trine Nickelsen

GO omfatter de fylkeskommunale myndigheter i Oslo, Gøteborg, Akershus, Østfold og Vestre Gøtaland. Medcoast støttes også av forskningsrådene i Norge og Sverige.
Hensikten med samarbeidet er å utvikle Oslo-Gøteborg-regionen til en attraktiv "bioregion" karakterisert ved
- et høyt vitenskapelig nivå med sterk grunnforskning,
- innovasjons- og entreprenørvennlig miljø med konkurranse-dyktige små og store bedrifter
- god kunnskapsdeling og teknologioverføring mellom universiteter, sykehus og bedrifter, står det i ei pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Medicon Valley

Samarbeidet er blitt planlagt gjennom lengre tid innenfor GO-samarbeidet. En har kartlagt både eksisterende aktivitet og fremtidig potensiale i forskning, utvikling og forretningsområder innen bioteknologi, biologi, medisin og helse. En hel del er allerede i gang, og potensialet for et regionalt samarbeide er stort. Medcoast Scandinavia planlegger å samvirke med Medicon Valley, som er Øresundsregions nettverksorganisasjon innen biomedisin.

Medcoast Scandinavia ledes av en styringsgruppe med representanter fra de samarbeidende partnere. Styringsgruppens leder er tidligere rektor ved Universitetet i Oslo, professor Kaare R, Norum. Nestleder er professor Bo Samuelsson, rektor for Gøteborgs universitet.

12. april ble Medcoast Scandinavia presentert i Gøteborg som en av de viktige prosjekter innen "Den skandinaviska Arenaen", som er det nystartede Regionssamarbeidet mellom Oslo-Gøteborg-Øresundregionen.

Emneord: Forskningssamarbeid, Internasjonalisering
Publisert 16. apr. 2002 13:29 - Sist endret 10. des. 2008 15:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere