Vikingskipsfunnene: 25 prosent av gjenstandene kan bli skadet ved flytting

Én av fire gjenstander som nå befinner seg i Vikingskipshuset på Bygdøy, vil kunne bli skadet ved en eventuell flytting til det planlagte kulturhistoriske museet på Sørenga. Vikingskipene kan flyttes med relativt liten risiko for skade.

- Vikingskipene kan flyttes med begrenset risiko for skade. Verre er det med flere av de øvrige tregjenstandene, viser beregninger.
Foto: Ståle Skogstad

Det viser beregninger som konsulentfirmaet Safetec Nordic AS har gjort. Dette firmaet fikk for to år siden i oppdrag av Universitetet i Oslo å utrede de tekniske og risikomessige sidene ved en eventuell flytting til det nye museet i Gamlebyen i Oslo.

De foreløpige resultatene ble lagt fram på et vikingsskipsseminar 14. og 15. februar i Historisk museum i regi av Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Blant deltakerne var en rekke eksperter fra museer i England, Tyskland, Sverige og Danmark.

- Vikingskipene kan flyttes

- Vår oppgave er å beregne sannsynlighet for skade og konsekvenser av skade ved å flytte vikingskipene og de øvrige gjenstandene fra Bygdøy til Sørenga. Vi nærmer oss slutten på dette arbeidet. Det som gjenstår er en del datainnsamling og vurderinger av hvor store belastninger skipene tåler, forteller direktør Stein Haugen i Safetec Nordic AS.

- Så langt viser våre beregninger at vikingskipene kan flyttes med begrenset risiko for skade, sier Haugen. Han påpeker imidlertid det er langt større risiko for at noen av de best kjente gjenstandene fra Osebergfunnet vil skades eller ødelegges under en flytteoperasjon.

- Det er viktig å merke seg at blant gjenstandene som med størst sannsynlighet vil ta skade, er selve nøkkelgjenstandene i samlingen, nemlig den dekorerte vognen, de utskårne sledene, slededragene og dyrehodestolpene, sier Haugen.

Størstedelen av tregjenstandene som ble funnet sammen med vikingskipene har ikke lenger de egenskaper som kjennetegner tre. Gjenstandene har et ytre skall holdt sammen av lakk, mens treets indre består av et løst pulver - en blanding av alunkrystaller og partikler av tidligere trecellevegger og er derfor svært svært sårbare.

- Våre beregninger viser at forskningsverdien på gjenstandene som blir påført skade vil bli kraftig redusert, mens formidlingsverdien vil bli noe redusert, påpeker Haugen. Det er usikkert om de skjøreste - og flottest utskårne - gjenstandene i det hele tatt vil la seg reparere om de skulle bli skadet eller ødelagt.

Fraktes over fjorden

- Operasjonen med å forberede til transport, pakking og utpakking i det nye museet anser vi for å være den mest risikofylte delene av flytteprosessen. Selve det å frakte kassene med gjenstandene i, mener vi er mulig å gjennomføre med langt mer begrenset risiko, framholder Haugen.

Safetec har vurdert ulike transportruter ved en eventuell flytting av vikingskipene.
- Å ta skipene sjøveien fra Bygdøy til Sørenga, ser vi på som den beste løsningen. Skipene vil kunne fraktes på en lekter.

Haugen mener at det er mulig å lage transportstøtter som reduserer belastningen på skroget til de 10-15 tonn tunge skipene. - Det bør bygges opp støtter som gjør at skipsskrogene blir støttet opp langt bedre enn de er i dag. Dette vil bli bli en svært omfattende oppgave og vil komme til å koste flere titalls millioner kroner.

Safetec har erfaring med vurdering av risiko på plattformer, tog, skip og store bygninger, men siden Safetec aldri har flyttet over tusen år gamle konserverte skip, har de vært avhengige av faglige vurderinger fra fagpersonalet ved UKM.

Emneord: Museene, Vikingskipshuset Av Trine Nickelsen
Publisert 16. feb. 2002 11:44 - Sist endret 10. des. 2008 16:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere