Studentparlamentet roser Kristin Clemet

-Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er meget fornøyd med at utdannings -og forskningsminister Kristin Clemet skal jobbe for at øremerking av kvinner til vitenskapelige stillinger fortsatt skal være et virkemiddel for å balansere kjønnsbalansen ved Universitetet i Oslo, sier leder av Studentparlamentet, Torstein Lindstad.

- Universitetet trenger flere kvinner i professorstillinger, mener leder for Studentparlamentet i Oslo, Torstein Lindstad.
Foto: Martin Toft

- Andelen kvinner i toppstillinger ved Universitetet i Oslo er så lav at den svekker legitimiteten til hele universitetet. Studentene har i mange år jobbet for at radikal kjønnskvotering og øremerking av stillinger skal benyttes for å rette opp den skjeve kjønnsbalansen.

- Ansettelsesprosessene ved Universitetet er basert på kameraderi og konstruert på menns premisser. En ubevisst diskriminering av kvinner har
eksistert for lenge. De to siste årene er øremerking brukt avmyndighetene og universitetet selv for å bedre situasjonen. Resultatet er meget oppløftende, sier Lindstad i ei pressemelding fra Studentparlamentet i Oslo.

- EFTAs overvåkingsorgan ESA må omgjøre vedtaket sitt om at øremerkning av stillinger er brudd på EØS avtalen. Universitetet trenger flere kvinner i professorstillinger, sier Lindstad.

Emneord: Likestilling, Universitetspolitikk
Publisert 15. feb. 2002 15:18 - Sist endret 10. des. 2008 15:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere