Anklager UiO-utvalg for inhabilitet

Et samarbeidsprosjekt innen medieforskning mellom Universitetet i Oslo og University of Zimbabwe må nå legges ned. Årsaken er at Universitets- og høyskolerådets program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU) ikke vil støtte prosjektet lenger. Medieprofessor Helge Rønning mener prosjektet er blitt offer for inhabilitet i et UiO-utvalg.

- Mediestudiet ved University of Zimbabwe i Harare må trolig nedtrappes og kanskje nedlegges på grunn av manglende pengestøtte, frykter medieprofessor Helge Rønning. (Foto: UiO)

Ledelsen ved UiO avviser heller ikke at et utvalg ved UiO kan ha vært inhabilt i forbindelse med rangeringen av søknadene i fjor vår. I et svarbrev til Helge Rønning datert 8. februar 2002 skriver rektor ved UiO, Arild Underdal, og universitetetsdirektør Tor Saglie at man ikke helt kan utelukke inhabilitet da Nord-Sør-utvalget i april i fjor "vektet" eller rangerte søknader til NUFU om støtte til samarbeidsprosjekter mellom UiO og universiteter i Sør. I brevet heter det at "...det er uheldig at søknader til eit forskingsprogram går gjennom ein rangeringsprosess der ein eller fleire aktuelle søkjarar deltek, og på at ein på denne måten anten direkte eller indirekte, kan skuldast for å ha påverka prosessen til eigen forskning ... "

- Ifølge en oppfordring fra NUFU var prosjektet blitt utvidet til et nettverk med institutter ved universiteter i Sør-Afrika, Uganda og Mosambik. Men NUFU lot ingen av disse være med å rangere prosjektet, og dette var ikke klargjort ved søknadsfristens utgang. Dermed er rangeringen skjev, kommenterer Helge Rønning, som er professor i medier og kommunikasjon ved UiO.

Han har vært prosjektleder for et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO og medieprogrammet ved English Department ved University of Zimbabwe siden dets spede begynnelse i 1988. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra NUFU siden 1992/93, men fikk i fjor høst avslag på sin søknad om fornyet støtte for perioden 2002-06.

Mediestudiet i Harare i fare

- Resultatet av dette avslaget er at mediestudiet ved University of Zimbabwe i Harare må nedtrappes og kanskje nedlegges, uttaler Rønning. Samarbeidet har så langt gitt rundt 70 zimbabwiske studenter et ettårig diplomkurs i medievitenskap, og til sammen har 22 personer oppnådd mastergrad ved de to universitetene. To personer har tatt PhD (dr.grad), og to nye disputerer i løpet av året.

- Mange av dem er blitt sentrale personer i mediesektoren i Zimbabwe og har fått stor betydning for forsvaret av demokratiet i landets nåværende krise. Det er også skapt et medielaboratorium ved dette universitetet som nå står i fare for forfalle, forteller Rønning.

NUFU-styret begrunnet sitt avslag slik: "Søknaden ble gitt for lav prioritet av de deltakende institusjonene i en sammensatt rangering foretatt av universitetet i Nord og av universitetet i Sør. Rangeringen var ikke tilstrekkelig for at søknaden kunne innvilges innenfor de nåværende økonomiske rammer."

Kritikk av beslutningsprosessen

I to klagebrev til styret i Senter for internasjonalt universitetetssamarbeid (SIU) i november i fjor, satte Rønning og hans samarbeidspartner ved UZ, dr. Rino Zhuwarara, fram sterk kritikk av hele beslutningsprosessen som førte fram til avslaget. De anklager blant annet NUFU-styret for å ha sett bort fra egne retningslinjer, særlig de såkalte "tverrfaglige og fleraktivitets-perspektivene", samt egne tidligere evalueringer av medieprosjektet.

Tre navngitte medlemmer av Nord-Sør-utvalget ved UiO anklages for å ha vært inhabile da de behandlet søknadene. De evaluerte riktignok ikke samarbeidsprosjektene de selv var involvert i, men var med å vurdere konkurrerende prosjekter før de ble presentert for NUFU. Rønnings prosjekt ble rangert som nr. 13 av de 36 foreslåtte samarbeidsprosjektene, og kun tolv av dem ble til slutt godkjent av NUFU.

"Alle de tre godkjente NUFU-prosjektene som involverer samarbeid mellom University of Zimbabwe og UiO, blir koordinert av medlemmer av UiOs Nord-Sør-styre, dvs. rangeringskomiteen. (...) Dette er et brudd på anerkjente prinsipper om objektivitet", skriver Rønning i sitt brev av 26/11-01. SIU overlot til ledelsen ved UiO å besvare kritikken. UiO-ledelsen skriver i sitt svarbrev til Rønning at den vil fortsette å arbeide for at NUFU i framtiden tar i bruk eksterne konsulenter i behandlingen av søknader. Ingen i SIUs styre var fredag 8. februar tilgjengelig for kommentarer.

Emneord: Nord-Sør-samarbeid, Internasjonalisering Av Lars Hoff
Publisert 18. feb. 2002 09:22 - Sist endret 10. des. 2008 14:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere