Nyheter fra 2001 - Side 9

Publisert 15. mars 2001 10:53

Ved Senter for materialvitenskap i Forskningsparken ble et nytt trasmisjons-elektronmikroskop offisielt "åpnet" 14. mars. Mikroskopet er blant verdens mest avanserte.

Publisert 12. mars 2001 13:40

Alle vitskaplege høgskular og høgskular med rett til å tildela doktorgrad kan få kalla seg for universitet og alle studentar skal få tildelt 11 000 kroner ekstra i stipend i året. Dette er dei viktigaste nyhenda i stortingsmeldinga om reformer i høgare utdanning, som blei presentert av utdanningsminister Trond Giske 9. mars.

Publisert 9. mars 2001 15:43

Forstår kjemistudentene fagets grunnleggende læresetninger? Agnes Kunszenti retter et kritisk søkelys på undervisningen innenfor realfagene i sin doktorgradsavhandling Knowledge or understanding?

Publisert 9. mars 2001 13:42

- Kvalitet koster og derfor har Norge verken menneskelige eller økonomiske ressurser til mer enn fire universiteter. Dette mener jeg ikke fordi jeg vil hevde eksklusivitet, men fordi ressursknappheten i universitetssektoren ikke tillater det, sier rektor Kaare R. Norum ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Publisert 7. mars 2001 10:38

- Evaluering av eit fagmiljø kan føra til at forskarane ikkje lenger tar sjansar og heller fylgjer den vegen dei kjenner seg tvungne til å ta på grunn av resultata av evalueringane. Ville forresten Albert Einstein ha tolt ei evaluering i den tidlegaste fasen av forskinga si?

Publisert 6. mars 2001 15:55

I et halvt år har Uniforum kunnet tilby sine lesere løpende nyheter på nettet. I januar ble det satt en foreløpig rekord med 22 000 treff. Det gjør at universitetets nyhetsavis hører med blant UiOs aller mest leste nettsider.

Publisert 6. mars 2001 15:53

Har kvinnenes massive inntreden i Akademia i løpet av de siste årene påvirket utviklingen av fagene ved universitetet? Har kvinnenes tilstedeværelse nedfelt seg i form av nye problemstillinger og endrede pensumlister? Uniforum har spurt seks kvinner på seks ulike fag ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. mars 2001 14:52

Det er ennå uvisst når Holocaust-senterets styre vil komme sammen til sitt første, konstituerende møte, etter at Kollegiet vedtok å utvide styret med ett medlem for å gi plass til en studentrepresentant.

Publisert 5. mars 2001 13:07

- Sverige, Sveits og Japan bruker 50 prosent mer på forskning enn Norge - uten å ha oljepenger å ta av. Oljepengene har svekket behovet for rasjonalitet i norsk politikk. Det sa tidligere statsminister Kåre Willoch i sin innledning på debattmøtet "Kaster vi fremtiden ut av vinduet ved å sette oljepengene på bok?" i Georg Sverdrus hus 1. mars.

Publisert 1. mars 2001 17:51

Kyrkje-, utdannings- og forskingsminister Trond Giske opnar for at enkelte høgskular skal få status som universitet.I stortingsmeldinga, som kjem 9. mars, vil Giske foreslå at vitskaplege høgskular får høve til å kalla seg universitet, og at høgskular med doktorgradsutdanning på minst eitt område kan søkje om universitetsstatus, skriv Stavanger Aftenblad torsdag 1. mars.

Publisert 28. feb. 2001 15:10

- USIT er i gang med eit prosjekt som både vil gi betre og enklare publiseringsløysingar på web frå neste år. Det lovar USIT-direktør Arne Laukholm, som også slår kraftig tilbake mot den harde dommen av USIT, som jusprofessor Olav Torvund kom med i Uniforum nr. 3.

Publisert 26. feb. 2001 16:28

Sleden frå Osebergskipet kom ut av glasmonteren for andre gong sidan 1951 denne månaden. Konservatorane skal no finna ut om det er mogleg å reparera dei mest alvorlege skadane på sleden.

Publisert 22. feb. 2001 09:05

- UiO må ta styringa av web-utviklinga frå USIT. Slik kan me hindra at me berre får datasystem som er tilpassa teknologar og byråkratar i sentraladministrasjonen, meiner professor Olav Torvund ved Institutt for rettsinformatikk.

Publisert 21. feb. 2001 15:22

Det blir rektorval ved Universitetet i Oslo 8. oktober. Det vedtok Kollegiet denne veka. Siste frist for å koma med framlegg til kandidatar blir torsdag 13. september.

Publisert 21. feb. 2001 13:54

Dekanane ved SV- og HF-fakulteta er mest misnøgde medan dekanen ved Det teologiske fakultetet er mest nøgd med fordelinga av omstillingspengane ved UiO. Det viser ei rask rundspørjing som Uniforum har gjort.

Publisert 21. feb. 2001 13:08

Universiteta i Bergen og Oslo og Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet i Trondheim har bestemt seg for å heva kontrakten med IBM om levering av lønns- og personalsystemet PR (Personal Ressurs). - Me har ikkje fått ein leveranse med dei eigenskapane som er skildra i avtalen, uttalar universitetsdirektør Tor Saglie i ei pressemelding frå UiO.

Publisert 20. feb. 2001 17:17

På det meste kostet det UiO 30 000 kroner timen å holde hus og mennesker varme da det var som kaldest i begynnelsen av februar. Nå vurderer Teknisk avdeling å slutte å kjøpe elektrisitet på spotmarkedet.

Publisert 20. feb. 2001 15:16

- Når staten overtar eieransvaret for alle sykehusene i landet, risikerer de UiO-ansatte på sykehusene å få langt dårligere arbeidsbetingelser enn tidligere.

Publisert 12. feb. 2001 14:00

Nordmenn har lågare forventingar til teknologi enn folk i andre land. Medisin, teknologi og miljøfag er dei fagområda folket viser størst interesse for. Folk viser brei interesse for forskingsstoff i massemediene. Kunnskapsnivået til nordmenn er i internasjonal målestokk høgt.

Publisert 8. feb. 2001 10:24

"Hvor langt skal leger kunne gå i sin forskning på pasienter? Og hvordan forholder vi oss til et nazistisk motivert drap i Norge?" Dette er bare to av mange etiske problemstillinger, som ville kunne debatteres ved et senter for etikk ved universitetet.

Publisert 7. feb. 2001 13:21

UiO bør vurdera å innføra eit eige kvalitetsstempel for alle dei elektroniske handbøkene og offisielle dokumenta som ligg på UiOs vevsider. Det meiner Eining for Intern revisjon , som også tilrår ei ny kollegiehandsaming av spørsmålet om å likestilla elektroniske og trykte dokument.

Publisert 6. feb. 2001 21:30

Urbygningen skal tilbakeføres til slik den var for 150 år siden. Prosjekteringsarbeidet pågår nå for fullt. I oktober starter den omfattende restaureringen som vil ta omkring to år.