Nyheter fra 2001 - Side 8

Publisert 23. apr. 2001 09:56

Kvifor produserer menn 20-30 prosent fleire sædceller om vinteren enn om sommaren? Dei 100 mennene i Oslo og dei 100 mennene i Tromsø som vil hjelpa forskarane med å finna ut dette skal få 1000 kroner kvar. Det lovar prosjektleiar Trine B. Haugen ved Andrologisk laboratorium på Rikshospitalet som håpar at studentar og tilsette ved UiO melder seg.

Publisert 19. apr. 2001 11:41

Dei internasjonalt kjente intellektuelle Noam Chomsky, Edward Said og Johan Galtung har i alle fall ein ting til felles. Alle skriv for det nye engelskspråklege tidsskriftet Inter-Change, som blir gitt ut av International Students`Union ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. apr. 2001 11:05

- USA har ikke vetorett over våre barns fremtid. Det var ikke vi som valgte president George W. Bush! Både Norge og EU må ta sitt ansvar for få satt en stopper for USAs miljøpolitikk.

Publisert 6. apr. 2001 09:56

Det skal bygges et underjordisk parkeringsanlegg på Tøyen til 60 millioner kroner, men finansieringen av dette anlegget skal ikke knyttes til reisingen av det nye utstillingsveksthuset. Det bestemte Oslo bystyre onsdag denne uka.

Publisert 5. apr. 2001 16:05

Over 2000 personar besøkte Humanioradagane frå 29. mars til 1. april. - Publikumsoppslutnaden var langt over det me hadde vågd å håpa på på førehand, seier leiar for Humaniorakomiteen, Panos Dimas.

Publisert 4. apr. 2001 23:07

Det var høytid og glede innenfor de solide murveggene i Quislings førerresidens, Villa Grande, da Holocaust-senteret ble formelt etablert denne uka.

Publisert 4. apr. 2001 16:30

Forsvaret, Rikshospitalet og Legevakta ynskjer alle å bruka eit nytt interaktivt gjenopplivingsprogram som er utvikla av medisinstudentane Wai Man Chan og Fredrik Nomme ved UiO.

Publisert 4. apr. 2001 11:57

- Me budde i nærleiken av Slobodan Milosevics hus, men me fekk berre høyra rykter om kva som gjekk føre seg der. Det fortel student i statsvitskap ved UiO, Martine Lien Engerud, som saman med 40 andre norske studentar var i Beograd under arrestasjonen av Serbias tidlegare statsleiar.

Publisert 3. apr. 2001 15:18

- Som privatperson må Kaare R. Norum gjerne sende protestbrev til den israelske ambassadøren. Men det blir helt galt når UiOs rektor uttrykker sine egne politiske meninger på vegne av Universitetet i Oslo. Jeg oppfordrer Norum til offentlig å beklage at han har blandet kortene.

Publisert 3. apr. 2001 13:28

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge hadde sitt konstituerende møte i går, 3. april i Villa Grande, Quislings bolig og hovedkvarter under den 2. verdenskrig. Der vil senteret også få sin permanente lokalisering i 2003 etter at bygningen er satt i stand.

Publisert 30. mars 2001 14:42

Før fotografiet blei funne opp, blei illustrasjonane til vitskaplege verk ofte utførte av framifrå kunstnarar. Dette samspelet mellom kunst og vitskap er tema for utstillinga "Innsikt Synlig" som opnar i Galleri Sverdrup i Universitetsbiblioteket på Blindern onsdag 4. april.

Publisert 30. mars 2001 09:32

Forskaren bør framleis ha rett til å utnytta forskingsresultata kommersielt. Det meiner fleirtalet i Bernt-utvalet som har vurdert spørsmålet om utnytting av forskingsresultat frå universitet og høgskular. Mindretalet meiner at institusjonen kan krevja å få overført den retten til seg.

Publisert 27. mars 2001 13:34

"Den filosofiske refleksjon" er tema for Humanioradagene 2001 som går av stabelen fra 29. - mars til 1. april. - Nei, det har aldri falt oss inn at vi overvurderer vårt publikum. Tvert imot. Folk er mer opptatt av filosofi og idéfag enn noen gang.

Publisert 26. mars 2001 13:40

Fra årsskiftet la Barne- og familiedepartementet (BFD) og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) fire millioner kroner på bordet for at Universitetet i Oslo (UiO) skulle opprette et tverrfaglig senter for forskning på barn med atferdsproblemer- såkalte verstinger. Men foreløpig har senteret latt vente på seg.

Publisert 23. mars 2001 10:55

- Politikarane må sørgja for at NRK-området på Marienlyst blir brukt til forskingsformål i staden for å bli seld til privatkapitalisten Kjell Inge Røkke. Det meiner fungerande rektor ved Universitetet i Oslo, Rolv Mikkel Blakar.

Publisert 22. mars 2001 10:36

- Kunsten ved Universitetet i Oslo er et nedprioritert og forsømt område, mener Jan Edgar Lunde, kunstkonsulent ved Universitetet i Oslo. Samlingen tilsvarer samlingene ved landets største kunstmuseer og har stor kulturell, historisk og dokumentarisk verdi.

Publisert 22. mars 2001 10:23

- Jeg er fortvilet over den ekstremt vanskelige situasjonen som de palestinske universitetene opplever nå. Når jeg får vite at mine palestinske kolleger blir meid ned av israelske tropper, ja, så synes jeg det er helt forferdelig, sier rektor Kaare R. Norum. Nå har han sendt et skarpt brev til den israelske ambassadøren i Norge.

Publisert 21. mars 2001 11:24

Realfagene er for kompliserte og kjedelige for dagens ungdom som er opplært til ikke å konsentrere seg i mer enn åtte sekunder av gangen. De oppfatter forskerne innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag som lavtlønnede skrullinger uten moralske skrupler og samvittighet.

Publisert 21. mars 2001 11:21

- Den nye studieordningen ved Kjemisk institutt representerer en av de mest radikale reformene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet de senere årene, sier professor Carl Henrik Gørbitz ved Kjemisk institutt. Et nytt faglig innhold og nye pedagogiske virkemidler skal trekke flere studenter til instituttet.