Nyheter fra 2001 - Side 7

Publisert 28. mai 2001 15:03

Blant de vitenskapelig ansatte ved Avdeling for filosofi glimrer kvinnene med sitt totale fravær. - At det ikke finnes én eneste kvinne på avdelingen, betrakter vi som et stort problem. Nå ønsker vi å finne ut hvorfor, sier professor i filosofi, Andreas Føllesdal.

Publisert 22. mai 2001 13:40

Ikke? Da kan du isteden til jobben - eller bruke rulleskøyter. Det viktigste er at du er med, oppfordrer primus motor for "Sykle til jobben" -aksjonen 2001, Bjarte Aarseth.

Publisert 22. mai 2001 10:23

Araberne ledet utviklingen av vitenskapen i perioden 700 - 1200. Nyere forsking har vist at den arabiske påvirkningen på vestlig vitenskap og kultur har vært mye sterkere enn tidligere antatt. Fra 21. til 23. mai holdes en konferanse om arabisk matematikk og naturvitenskap på Blindern.

Publisert 20. mai 2001 12:48

Fredag 11. mai overrakte den kinesiske ambassadøren, Ma Enhan, en større bokgave fra det kinesiske utdannings- og forskningsdepartementet til Universitetet i Oslo.

Publisert 18. mai 2001 10:43

Både fagreferentane ved Universitetsbiblioteket i Oslo og professor Jan Terje Faarlund ber no Kollegiet og den administrative leiinga ved UiO om å gripa inn mot avgjerda om å innføra innkjøpsstopp av bøker ved biblioteket. "Utan eit godt og oppdatert bibliotek med eit rikhaldig tidsskriftsabonnement er det rett og slett ikkje mogleg å driva forskning," skriv Faarlund i eit lesarbrev i Uniforum.

Publisert 15. mai 2001 11:09

Jazzen kom til Kristiania i 1921. Då spelte det engelske Feldman Jazzband og Jazzin' Devils fra USA på Grand og Bristol hotell. Banda vekte meir oppsikt på grunn av dei svarte musikarane sine enn for musikken sin. Dette går fram av boka En fortelling om jazz skrive av teolog og stipendiat Carl Petter Opsahl (36) ved UiO.

Publisert 11. mai 2001 15:04

Framtiden til Senter for medisinske studier i Moskva er nå sikret etter at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet sammen med Sosial- og helsedepartementet, Utenriksdepartementet og Universitetet i Oslo vil bidra til permanent finansiering av Senter for medisinske studier i Moskva

Publisert 10. mai 2001 14:25

Den svake nedgangen i antall søknader til Universitetet i Oslo de senere år er nå stoppet. Tallene for 2001 viser nå en oppgang både for søkere til førsteprioritet og samlet for alle søknadsalternativene til UiO, påpeker prorektor Rolv Mikkel Blakar i en pressemelding fra UiO. Universitetet i Oslo har mottatt totalt 41 613 søknader fra 21 183 personer i 2001. I fjor var det totale antall søknader 38 967.

Publisert 10. mai 2001 13:40

Det medisinske fakultetet ved UiO fekk 10. mai utdelt utdanningskvalitetsprisen på 600 000 kroner frå statsråd Trond Giske. Fakultetet får prisen for prosjektet Oslo96 som er nemninga på arbeidet med utviklinga av ny studieplan for grunnutdanninga i medisin. - Både leiinga, tilsette og studentane ved fakultetet er svært glade for at me har fått denne prisen, seier studiedekan Borghild Roald til Uniforum.

Publisert 10. mai 2001 09:05

Professor i fysikk, Eivind Osnes, stiller som rektorkandidat med styrar ved Filosofisk institutt, førsteamanuensis Camilla Serck-Hanssen som prorektorkandidat. - Om me blir valde, ynskjer me å etablera eit støtteapparat for rektoratet med tre viserektorar for forsking, internasjonalisering og studiar, seier Osnes og Serck-Hanssen.

Publisert 9. mai 2001 19:07

- Det går ikkje lenger an å halda fram med å auka talet på fiskefarty samtidig som fiskeressursane minkar. Difor vil EU reformera den felles fiskeripolitikken slik at den blir meir berekraftig. Det lova EUs landbruks- og fiskerikommisær Franz Fischler, då han heldt Schuman-foredraget 2001 i Georg Sverdrups hus onsdag 9. mai

Publisert 9. mai 2001 12:05

- Det er ikke bare å lage en reform for universitets- og høgskolesektoren. Den må også følges opp av ressurser. Ellers kan reformen komme til å gjøre vondt verre, poengterer rektor Kaare R. Norum ved Universitetet i Oslo. Han fulgte mandag deler av den åpne høringen i Stortinget om Stortingsmelding 27. Den tar blant annet tar til orde for å åpne for flere universiteter og stimulere til at studentene får en kortere studietid.

Publisert 9. mai 2001 10:08

- Universitetet i Oslo tener som modell for oss når me no er i ferd med å etablera vårt eige nasjonale universitet. Det seier Bhutans utanriksminister, Higmi Yoeser Thinley som nyleg var på besøk ved UiO.

Publisert 8. mai 2001 15:18

Fjerde april var siste frist for å søke om å bli Senter for fremragende forskning. - Historisk sett er dette sannsynligvis den mest lærerike og omfattende prosessen universitetet har vært igjennom når det gjelder å tenke strategisk om forskning, forteller prorektor ved UiO, Rolv Mikkel Blakar. - For meg personlig har det som prorektor og leder av Kollegiets forskningskomité vært utrolig interessant og lærerikt å følge denne prosessen.

Publisert 8. mai 2001 10:18

Kollegiet ved Universitetet i Oslo har i dag, tysdag 8. mai, vedtatt at "Universitetet i Oslos pris for menneskerettar - Lisl og Leo Eitingers fond" for 2001 skal gå til Israelsk Raude Davidsstjerne (Magen David Adom of Israel, MDA) og Palestinsk Raude Halvmåne (Palestine Crescent Society, PRCS).

Publisert 7. mai 2001 14:56

Fagforeiningane ved UiO protesterer kraftig mot framlegget frå universitetsdirektør Tor Saglie om å seia opp Omstillingsavtalen frå 1996. Kollegiet skal handsama denne saka 8. mai og fagforeiningane ber Kollegiet om å halda fast på prinsippet om at ingen skal seiast opp som fylgje av omstilling. Universitetsdirektør Tor Saglie avviser at det er på tale med oppseiingar.

Publisert 27. apr. 2001 14:34

Universitetet skal ifølge langtidsplanen 2000-2004 bidra aktivt til verdiskapningen i samfunnet og arbeide for å bedre samspillet med norsk næringsliv om utdanning og forskning. En av målsettingene er å øke den private finansieringen ved UiO. Er universitetet klar til å takle de utfordringer som økt kontakt med næringslivet vil bringe med seg?- UiO har ikke et apparat som står i forhold til kravene og forventningene i universitetsmiljøene, vedgår sjef for Seksjon for avtaler og næringslivskontakt Yngve Sjøgreen Foss.

Publisert 26. apr. 2001 17:02

- Stopp drapa, trugsmåla og bortføringane frå dei paramilitære gruppene på dei colombianske universiteta. Det var oppmodinga president Andrés Pastrana fekk frå styremedlem Jaime Osorno i Den colombianske studentunionen (Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios), då Pastrana vitja Universitetet i Oslo onsdag 25. april.

Publisert 26. apr. 2001 09:08

Professor i statsvitskap, Arild Underdal, har no bestemt seg for å stilla opp som rektorkandidat under rektorvalet 8. oktober. - Eg håpar eg kan bidra til å losa Universitetet i Oslo gjennom den vanskelege endrings-prosessen det må gå gjennom dei komande åra.