Nyheter fra 2001 - Side 2

Publisert 19. nov. 2001 10:16

Tidlegare rektorkandidat Eivind Osnes avviser at støttespelarane hans ynskjer at kollegievalet skal bli ein omkamp etter at deira kandidat tapte rektorvalet. - Det er ein konspirasjonsteori som ikkje har noko med røyndomen å gjera. Eg har ført ein open og reieleg valkamp, utan noko skjult agenda, og har tatt til etterretning at eg tapte, seier han til Uniforum.

Publisert 14. nov. 2001 11:44

Det er kome inn framlegg på tolv kandidatar som skal kjempa om dei fem plassane til dei vitskapleg tilsette i Kollegiet for perioden 2002-2004. Åtte av kandidatane er foreslått av personar som ikkje er rekna som UiOs mest reformivrige. Blant dei finn me tidlegare rektorkandidat Eivind Osnes, men også nyvald rektor Arild Underdals våpendragar, Tore Hansen.

Publisert 14. nov. 2001 10:43

Vekttallsproduksjonen ved UiO er gått ned med 7,6 prosent på ett år, og institusjonen skiller seg dermed negativt ut blant landets universiteter. Færre vekttall betyr mindre penger. - Jeg er bekymret. Det er svært viktig at hele institusjonen nå etablerer en korrekt og felles forståelse av situasjonen, sier universitetsdirektør Tor Saglie.

Publisert 13. nov. 2001 15:41

Levende silkeormer, kinesiske vevere, fjærkledde dinosaurer, en halv milliard år gamle fossiler, lotus, bambus og drager. Den største utstillingen på Tøyen noensinne handler om det gåtefulle Kina. Forberedelsene pågår for fullt.

Publisert 9. nov. 2001 18:03

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning for 2001 er tildelt professor dr.philos. Svein Magnussen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 500.000 kroner samt skulpturen "Møbius", utformet av bildehugger Aase Texmon Rygh.

Publisert 9. nov. 2001 17:39

Mindre i stipend til studentene og to milliarder kroner mer til Fondet for forskning og nyskaping. Dette er de viktigste endringene til Bondevik-regjeringa i utdannings-og forskingsbudsjettet sammenlignet med Stoltenberg-regjeringa. - Jeg er opprørt, sier NSU-leder Trond Larsen. Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet synes ikke synd på studentene.

Publisert 8. nov. 2001 14:04

Byggingen av det nye Rikshospitalet kom skjevt ut allerede før start. Planleggerne bommet grovt på fremdrift, arealbehov og kostnader, fastslår eksperter som har evaluert sykehus-prosjektet, melder Norsk Telegrambyrå. I 1992 vedtok Stortinget en totalkostnad for prosjekt Nytt Rikshospital på vel 2,8 milliarder kroner. Sluttkostnaden kom opp i nesten 6 milliarder kroner.

Publisert 2. nov. 2001 16:02

Det begynte som ein flygeidé for å hindra hjerneflukt av russiske forskarar. I dag finansierer UiOs Senter for medisinske studiar i Moskva tolv forskingsstipendiatar og ein seniorforskar. - Om det ikkje hadde vore for dette senteret, ville me truleg ha forska i utlandet eller arbeidd i det private næringslivet, seier forskingsstipendiatane Anton Golovnin og Alma Kourmanova til Uniforum.

Publisert 1. nov. 2001 15:00

Uniforums papirutgåve kjem ikkje ut før i morgon, fredag 2. november. Grunnen er tekniske problem hos Avistrykk Norge A/S. Redaksjonen seier seg lei for dette, men me vil oppfordra alle lesarane våre til å lesa alle nyhendeartiklane i Uniforum nett no.

Publisert 1. nov. 2001 14:13

- Vi skal få til noen nye studieløp innenfor den nye gradsstrukturen allerede i løpet av 2002. Men det kommende året blir først og fremst et planleggingsår. Derfor vil de fleste studieløp først kunne bli satt i gang i 2003. Men det er viktig for Universitetet i Oslo at vi kommer i gang og viser at vi vil gå inn i reformprosessen, sier rektor Kaare R. Norum.

Publisert 1. nov. 2001 13:29

Matematisk institutt har innført både bokstavkarakterar og obligatorisk innlevering av oppgåver for førsteårsstudentane. - Det blir mykje meirarbeid for oss, men det er også moro å pressa studentane litt, seier kursleiar Arne B. Sletsjøe.

Publisert 1. nov. 2001 13:12

- Store delar av dagens ex.phil. og ex.fak. kan bli integrerte i andre fag når den nye gradsstrukturen er blitt gjennomført ved Universitetet i Oslo. Det seier teologiprofessor Tarald Rasmussen som leiar styringsgruppa for iverksetjinga av Kvalitetsreforma ved UiO.

Publisert 1. nov. 2001 10:45

Det er så stor likskap mellom miltbrannbakterien ( bacillus anthracis ) og bakterien som er mest brukt som biologisk sprøytemiddel bacillus thuringiensis og jordbakterien bacillus cereus , som fører til matforgifting at dei må reknast som ein art. Det slår farmasisprofessor Anne-Brit Kolstø ved Bioteknologisenteret, fast.

Publisert 1. nov. 2001 10:30

Papirutgåva av Uniforum er forseinka på grunn av tekniske problem i Avistrykk Noreg. Me reknar med at avisa skal vera klar i løpet av ettermiddagen. I mellomtida ber me lesarane våre om å lesa Uniforum nett no. Der kjem også stoffet som seinare kjem i papirutgåva til å bli lagt ut.

Publisert 31. okt. 2001 10:11

Den gamle kornsiloen på Grünerløkka har no starta sin nye æra som Grünerløkka studenthus. Tysdag 30. oktober blei det opna av Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet og leiaren for Studentparlamentet, Anne Berit Grøtterud. Det nye studenthuset, som er kalla Noregs hippaste studentbustad, har 226 hyblar, og Oslos beste utsikt.

Publisert 30. okt. 2001 15:02

3. november er det Folke- og boligtelling i Norge. For første gang vil en folke- og boligtelling fortelle oss hvordan studentene faktisk bor. Er du student, skal du nemlig fylle ut skjema for boligen du bor i til daglig, selv om du ikke er folkeregistrert der. Dermed blir det også mulig å si hvor mange som egentlig bor i alle Norges byer, står det i ei pressemelding fra Statisisk sentralbyrå.

Publisert 30. okt. 2001 11:30

Ti forskingsmiljø ved Universitetet i Oslo kan framleis bli Senter for framifrå forsking. Det er klart etter at hovudstyret for Forskingsrådet har plukka ut 40 søkarar som går vidare til ny vurdering før det blir endeleg bestemt kven som blir blant dei ti utvalde som får etablera eit Senter for framifrå forsking.

Publisert 26. okt. 2001 19:15

"Faculty club" heter det på utenlandsk. "Klubben" heter det hos oss. - Her skal det etableres fellesskap på tvers av faggrenser, lover Desmond McNeill. Fredag 2. november kl. 15 åpner dørene til klubbrommet i Georg Sverdrups hus.

Publisert 26. okt. 2001 13:44

Universitetet i Oslos forskingsmagasin Apollon fekk andrepris i Kommunikasjons-foreiningas konkurranse om årets eksterne bedriftsavis. I fjor blei Apollon kåra til beste avis i denne klassen. - Det kjennest godt å vera på sigerspallen i år også, seier redaktør Johannes W. Løvhaug.

Publisert 25. okt. 2001 15:07

I dag har UNESCO vedtatt å knyta seg til det norske Abel-jubileet som skal feirast neste år. Avgjerda gjer at Abel-jubileet også får stempel som eit UNESCO-jubileum. Det norske matematikkgeniet Niels Henrik Abel og den islandske forfattaren Haldor Laxnes er dei einaste namna frå Norden på UNESCOs liste.

Publisert 24. okt. 2001 16:37

UiO-ledelsen kommer med sterk kritikk av Universitets- og høyskolerådets nye program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU). Programmet, som ble vedtatt forrige måned, skal gjelde for årene 2002-2006. "Et alvorlig tilbakeslag for institusjonenes Nord-Sør-engasjement" heter det i brevet til Universitets- og høyskolerådet.

Publisert 23. okt. 2001 15:13

Auditorium 3 i Helga Engs hus var breddfullt av unge pedagoger - særlig unge kvinnelige pedagoger - da suksessforfatter Erlend Loe tirsdag denne uka leste fra sin siste roman "Fakta om Finland". Med det markerte han starten på prosjektet "UV - et godt sted å lære".

Publisert 23. okt. 2001 10:23

Norge er blant de landene i verden hvor flest kvinner rammes av brystkreft. Omkring 2200 nye tilfeller oppdages hvert år. Én av ti-tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Nesten 800 kvinner dør årlig av denne sykdommen. Det gjør brystkreft til den viktigste dødsårsaken blant kvinner - den rager høyere enn både hjertesykdom og ulykker på statistikken. Unge forskere bringer stadig sine viktige bidrag til brystkreftforskningen. Uniforum har møtt to som nylig har avlagt doktorgrad ved Det medisinske fakultet. Begge er tilknyttet Radiumhospitalet, de har gjort forskningen klinisk rettet - drevet forskning i nærkontakt med pasientene.