November - Side 2

Publisert 1. nov. 2001 10:45

Det er så stor likskap mellom miltbrannbakterien ( bacillus anthracis ) og bakterien som er mest brukt som biologisk sprøytemiddel bacillus thuringiensis og jordbakterien bacillus cereus , som fører til matforgifting at dei må reknast som ein art. Det slår farmasisprofessor Anne-Brit Kolstø ved Bioteknologisenteret, fast.

Publisert 1. nov. 2001 10:30

Papirutgåva av Uniforum er forseinka på grunn av tekniske problem i Avistrykk Noreg. Me reknar med at avisa skal vera klar i løpet av ettermiddagen. I mellomtida ber me lesarane våre om å lesa Uniforum nett no. Der kjem også stoffet som seinare kjem i papirutgåva til å bli lagt ut.