Senter for medisinske studier i Moskva reddet

Framtiden til Senter for medisinske studier i Moskva er nå sikret etter at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet sammen med Sosial- og helsedepartementet, Utenriksdepartementet og Universitetet i Oslo vil bidra til permanent finansiering av Senter for medisinske studier i Moskva

- Dette er svært gledelig og vil sikre permanent drift ved senteret for all framtid, sier arbeidende styreleder for Senter for medisinske studier i Moskva, professor i eksperimentell radiologi ved UiO/Rikshospitalet, Frode Lærum. Han er glad for at det fem år lange arbeidet med å få til en ordnet og sikker finansiering av senteret endelig er kronet med hell.
- Jeg vil også gi ros til Universitetet i Oslo, som hele tiden har gitt oss 100 prosent støtte for kravet om å få til permanent drift ved senteret. Dette er et tiltak som viser hvor viktig det er med et dedikert forum når det gjelder samarbeid med folk og land der språk og kultur er barrierer. Dersom man ønsker samarbeid, må man altså ønske det skikkelig, sier Lærum.

Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Russland, og har til hensikt å stimulere informasjonsutvikling mellom norske og russiske medisinske forskningsmiljøer. Det ble startet opp i 1993, og fikk status som universitetssenter i 1996. Siden da har UiO, styret for senteret og de ansatte kjempet for å få til permanent finansiering av senteret.

Departementene og Universitetet i Oslo bidrar til sammen med 4,5 mill. kroner. Mens Universitetet i Oslo bevilger 500 000 kroner, skal Utenriksdepartementet og Sosialdepartementet bevilge 1,5 millioner hver, samtidig som KUF bidrar med 1 million kroner til dette senteret.
I løpet av de siste årene har det rådet stor usikkerhet om den framtidige driften av senteret. Denne pengebevilgningen gjør nok at de russiske forskerne og de andre ansatte ved senteret ikke lenger trenger bekymre seg for den økonomiske driften av dette senteret.

Emneord: Medisin
Publisert 11. mai 2001 15:04 - Sist endret 10. des. 2008 15:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere