- Reform uten ressurser gjør bare vondt verre

- Det er ikke bare å lage en reform for universitets- og høgskolesektoren. Den må også følges opp av ressurser. Ellers kan reformen komme til å gjøre vondt verre, poengterer rektor Kaare R. Norum ved Universitetet i Oslo. Han fulgte mandag deler av den åpne høringen i Stortinget om Stortingsmelding 27. Den tar blant annet tar til orde for å åpne for flere universiteter og stimulere til at studentene får en kortere studietid.

- Det er ikke bare å lage en reform for universitets- og høgskolesektoren. Den må følges opp med ressurser, sier Kaare R. Norum.

- Jeg synes Kirke- utdannings- og forskningskomiteen stilte viktige spørsmål under den delen av høringen som jeg fulgte. Komiteen kom også inn på hva en slik reform vil koste, påpeker Norum i en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Universitetene i Oslo og Bergen er kommet til at forslagene som ligger i Stortingsmeldingen vil beløpe seg til 800 millioner kroner bare for universitetssektoren i en overgangsperiode. Når reformen er satt ut i livet, og det kan ikke skje i løpet av bare vel ett år, vil utgiftene gå ned med om lag 300 millioner kroner. Universitetene vil da koste staten 500 millioner mer hvert år sammenliknet med i dag. Kostnadene til høgskolesektoren og profesjonsstudiene kommer i tillegg.

- Mange mener at problemet er at universitetene er altfor dårlig organisert?

- Nei, krisen kommer av at universitetene er blitt overstyrt av departementet. Vi har ikke hatt muligheten av å styre oss selv. Og vi har heller ikke fått tilstrekkelig med penger til å gjennomføre det vi er pålagt å gjøre. Vi ønsker oss en reform der vi kan styre oss selv og som ikke bare i ord, men også i økonomisk handling virkelig prioriterer både studier og forskning. I motsetning til det mange synes å tro finnes det stor reformvilje på universitetene. Vi legger om undervisningen og fagplanene og er villige til å ta imot nye utfordringer fra samfunnet. Men ingen kan løpe fra at kvalitet koster, sier Norum.

- Har politikerne oppfattet dette?

- Ja, det tror jeg. Det gjelder også i regjeringspartiet.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 9. mai 2001 12:05 - Sist endret 10. des. 2008 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere