Ingen kvinner ved Avdeling for filosofi - hvorfor?

Blant de vitenskapelig ansatte ved Avdeling for filosofi glimrer kvinnene med sitt totale fravær. - At det ikke finnes én eneste kvinne på avdelingen, betrakter vi som et stort problem. Nå ønsker vi å finne ut hvorfor, sier professor i filosofi, Andreas Føllesdal.

Filosofisk institutt ved UiO er delt inn i Avdeling for examen philosophicum og Avdeling for filosofi.

- Ved avdeling for ex.phil, er det noen få kvinner, men på vår avdeling er det altså ingen. Vi har riktignok noen kvinnelige stipendiater, men ingen med fast ansettelse. Jeg tror det kan være mange årsaker til den sviktende rekrutteringen av kvinner til undervisningsstaben hos oss. Det kan ha med kulturen på faget å gjøre eller det kan skyldes pensum - faget er i stor grad fokusert på uenighet. Det kan også tenkes at mangel på kvinnelige rollemodeller er en viktig forklaring. Kanskje kvinner føler seg mer bekvemme med kvinnelige veiledere? Burde vi satse mer på gruppeveiledning? Er det slik at menn foretrekker menn når de ansetter i vitenskapelige stillinger? spør Føllesdal. - Hvilke av disse forklaringene som er troverdige, er det for tidlig å si noe om, mener han.

Han peker på at det er et stort spekter av virkemidler instituttet kan velge som kan tenkes å øke rekrutteringen av kvinner.

- Men det er foreløpig uklart hva som er diagnosen, og uten diagnose er det vanskelig å forskrive medisin.

Vil spørre kvinnene

Selv har Føllesdal vært med i en arbeidsgruppe på instituttet som har hatt til oppgave å se på hvordan det er mulig å øke antall kvinnelige faglige ansatte. - Vi ønsker en oversikt over hvorfor kvinner slutter etter grunnfag, mellomfag eller hovedfag, sier han.

Som ledd i en strategiplan for bedring av kvinnerekrutteringen, har Filosofisk institutt nå vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant studenter som har avlagt eksamen ved Avdeling for filosofi i perioden 1990-99. Spørreundersøkelsen skal avdekke faglige, administrative og sosiale forhold ved studiet som kan ha innvirkning på den lave kvinneandelen på faget.

Søker hovedfagsstudent

- Det er her vi trenger hjelp. En mulighet kunne være å la et konsulentselskap kjøre en analyse for oss. Men jeg tror at kompetansen som hovedfagsstudentene ved UiO har, er minst like god. Problemstillingene og datamaterialet egner seg godt for en hovedoppgave. Vi ønsker derfor å gå over plassen fra HF til SV og knytte til oss en samfunnsviter som kunne tenke seg å skrive om dette emnet, og som kan samle inn og bearbeide datamaterialet fra undersøkelsen, sier Føllesdal.

En slik undersøkelse skal skje i samarbeid med Vitenskapsbutikken på SV. Vitenskapsbutikken er opprettet for å skape oppgavesamarbeid mellom hovedfagsstudenter på SV og ulike oppdragsgivere.

- Meld din interesse til Vitenskapsbutikken, oppfordrer Føllesdal.
- Det er stor enighet i Avdeling for filosofi om at dette arbeidet bør honoreres med klingende mynt, legger han til.

Emneord: Likestilling Av Trine Nickelsen
Publisert 28. mai 2001 15:03 - Sist endret 10. des. 2008 15:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere