Parkeringsanlegg stopper ikke veksthuset

Det skal bygges et underjordisk parkeringsanlegg på Tøyen til 60 millioner kroner, men finansieringen av dette anlegget skal ikke knyttes til reisingen av det nye utstillingsveksthuset. Det bestemte Oslo bystyre onsdag denne uka.

- Det var en positiv opplevelse å møte så mange politikere som er genuint opptatt av det planlagte utstillingsveksthuset, sier Elen Roaldset.
Foto: Ståle Skogstad

- Vi er svært glad for dette vedtaket. Det sier noe om at Oslo kommune er vår reelle samarbeidspartner, sier assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien, som påpeker at dette vedtaket betyr mye også for andre prosessene som er i gang ved Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage.

340 parkeringsplasser

Det så en stund mørkt ut for realiseringen av det sårt tiltrengte veksthuset ved Botanisk hage. Den 4. april skulle Bystyret behandle reguleringsplanen for området. Plan- og bygningsetaten hadde foreslått at det i tilknytning til veksthuset skulle bygges 340 parkeringsplasser over to plan under jorden. Etaten begrunnet dette med at parkerte biler midt i den planlagte Tøyen kulturpark vil hindre tilgjengeligheten mellom de forskjellige delene av parken og svekke helhetsinntrykket. Byutviklingskomiteen hadde i sin enstemmige innstilling sluttet seg til Plan- og bygningsetatens vurdering i sitt saksframlegg til Bystyret.

Universitetet ga klar beskjed om at UiO ikke har penger til å bygge det foreslåtte parkeringshuset under bakken. Å koble parkeringsanlegget til veksthuset ville trolig føre til at hele saken ble lagt på is og veksthuset kanskje aldri realisert. - Denne realitet i saken var ikke fullt ut forstått av Bystyrets medlemmer, påpeker direktør Elen Roaldset ved Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage.

- Vi ba derfor Bystyret om å tilføye en merknad til saken som gjør det mulig å igangsette byggingen av veksthuset - det botaniske opplevelsessenteret - uavhengig av om garasjeanlegget er bygget eller ei.

Arbeidet intensivert

Det har gjennom flere tiår vært arbeidet for et nytt utstillingsveksthus - et botanisk opplevelsessenter - ved Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage. Det anerkjente arkitektfirmaet Stein Halvorsen A/S vant i desember 1998 arkitektkonkurransen om det nye veksthuset på Tøyen med sitt prosjekt "Oase 60° N". Bygningen er planlagt oppført på den såkalte Sirkustomta utenfor Botanisk hage. Sammen med universitetets museer, Munchmuseet og idrettsanleggene skal veksthuset være sentrum i det som skal å bli Tøyen Kulturpark. Etter at museene og hagen i 1999 ble organisert som en administrativ enhet, er arbeidet med dette botaniske opplevelsessenteret blitt intensivert.

Lobbyvirksomhet

Roaldset og kolleger ved Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage drev de siste par dagene før Bystyrets møte intens lobbyvirksomhet.

- Vi tok direkte og personlig kontakt med de mest sentrale politikerne fra de fleste partiene om denne saken, blant dem nestleder i byutviklingskomiteen, John Tore Norenberg (H) og Bydelsutviklingskomiteens saksordfører, forteller Roaldset.

Samme formiddag som møte skulle være, utarbeidet Roaldset et skriv som ble fakset til sakens politiske nøkkelpersoner, med et forslag til tilføyelse i Bystyrets reguleringsvedtak. Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage stilte med en liten delegasjon utenfor Bystyresalen før møtets begynnelse. De fikk samtalt med en rekke av Bystyrets medlemmer, delt ut skriv og tegninger til nesten alle medlemmene av Bystyret.

Merknad fra Høyre

- Til Bystyrets møte hadde Høyre utarbeidet en merknad som alle partiene sluttet seg til, bortsett fra RV, som mente at saken burde utsettes til neste møte, forteller Roaldset. I merknaden står det:

"Det vises til at saken er en reguleringssak for midtområdet i Tøyen kulturpark. Reguleringssaken gir mulighet for bygging av veksthus, underjordisk parkeringsanlegg, park osv. Reguleringssaken tar ikke hensyn til rekkefølgen av utbygging, finansieringsspørsmål etc. Disse spørsmål avklares i senere byggesak og privatrettslige avtaler."

- Såvidt jeg kan forstå dekker innholdet i denne merknaden det som sies på "flyvebladet" vi delte ut til politikerne, nemlig at: For igansetting av Botanisk hages planlagte utstillinsveksthus vil man kunne dispensere fra kravet om underjordisk parkering, sier Roalset.

- Det var en positiv opplevelse både å møte så mange politikere som faktisk er genuint opptatt av det nye veksthuset og å høre innleggene deres under behandlingen av denne saken.

Sponsormidler

Før veksthuset kan se dagens lys, er det nødvendig å hente inn ca. 100 millioner kroner fra sponsorer. Disse pengene kommer i tillegg til 30 millioner kroner som universitetet har avsatt av egne midler og 50 millioner kroner som UiO har søkt staten om, men som universitetet ennå ikke med sikkerhet vet vil bli bevilget.

- I mai vil mulige sponsorer bli kontaktet, og målet er at vi i løpet av året skal greie å skaffe en garanti fra sponsorer som gjør det mulig å sette i gang anleggs- og byggearbeidet i 2002. Rektor vil stå sentralt i dette arbeidet. Målet er at det botaniske opplevelsessenteret står ferdig i 2004 eller 2005, sier Roaldset.

- Jeg mener at det nå er like viktig så fort som mulig å få utarbeidet søknaden om rammetillatelse for oppføring av det botaniske opplevelsessenteret, som å skaffe sponsorkapital, understreker Roaldset. - Om UiO styrer dette riktig nå, får vi det til.

Roaldset sier videre at å finansiere parkeringsplassene under jorda ikke kan være noe UiO skal ha hovedansvaret for. - Dette er jo også parkeringsområde for Tøyenbadet og Munchmuseet som hører til Oslo kommune. Vår motivasjon tåler ingen stopp i dette veksthus-prosjektet nå. Vi har en stor jobb foran oss når vi skal hente inn nærmere 100 millioner kroner.

På UiOs ønskeliste i 40 år

Et nytt utstillingsveksthus ved Botanisk hage og museum på Tøyen har stått på Universitetet i Oslos ønskeliste siden midt på 1960-tallet. Staten har flere ganger lovt midler til byggingen av nytt veksthus. De midlene som faktisk ble bevilget på 1970-tallet fikk universitetet den gang tillatelse til å omprioritere til å legge nytt tak på Historisk museum.

For 100 år siden hadde Botanisk hage i Oslo noen av de mest moderne utstillingsveksthus i Europa. I dag er de samme husene blant de aller mest foreldete og utilstrekkelige som er i fortsatt bruk.

Emneord: Veksthus på Tøyen Av Trine Nickelsen
Publisert 6. apr. 2001 09:56 - Sist endret 10. des. 2008 15:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere