- Norum må beklage protestbrev til ambassadøren

- Som privatperson må Kaare R. Norum gjerne sende protestbrev til den israelske ambassadøren. Men det blir helt galt når UiOs rektor uttrykker sine egne politiske meninger på vegne av Universitetet i Oslo. Jeg oppfordrer Norum til offentlig å beklage at han har blandet kortene.

- Når Norum gjør seg til talsmann for hele UiO, trekker han også meg inn på Intifadaens side og gjør meg til en steinkaster, sier Gjötterud.
Foto: Ståle Skogstad

Det sier førsteamanuensis Kristoffer Gjötterud ved Fysisk institutt. Han har i mange år vært aktiv medlem i Norsk forening mot antisemittisme. Nå er han opprørt over Norums brev til Den israelske ambassaden.

- Om Norum hadde gått ut med sine synspunkter som privatperson, måtte vi respektere det, enten vi var enige eller uenige i hans synspunkter. Men når han uttaler seg som rektor på universitetets vegne, må jeg protestere. Det er fullstendig feil å politisere universitetet på denne måten, sier Gjötterud.

- Selv om denne saken hadde vært behandlet i Kollegiet, og Kollegiet stod samlet bak et slikt brev, mener jeg likevel at det ikke burde ha vært sendt, legger han til.

Skarpt brev

Det var i midten av mars at Norum sendte et skarpt brev til den israelske ambassadøren i Norge. Norum, som professor i ernæring, har gjennom flere år deltatt i et stort samarbeidsprosjekt ved det kjente Birzeit-universitetet på Vestbredden. I brevet, som også ble sendt til utenriksminister Torbjørn Jagland, uttrykker han sin store bekymring for den vanskelige situasjonen som UiOs samarbeidsinstitusjoner i de palestinske områdene befinner seg i. Det skal være første gang UiO har engasjert seg i forhold til sine samarbeidsinstitusjoner i andre land med en så klar politisk melding som denne.

- Gjør meg til steinkaster

- Når Norum gjør seg til talsmann for hele Universitetet i Oslo, trekker han meg som medlem av UiO inn på Intifadaens side og gjør meg til en steinkaster. Det er helt uakseptabelt for meg, understreker Gjötterud.

Han mener at situasjonen i de palestinske områdene er komplisert og synes Norums synspunkter er svært ensidige. - Som akademiker er jeg rystet over det lave presisjonsnivået i Norums uttalelser. Norum bidrar på denne måten til å skjerpe konflikten, mener Gjötterud.

Han synes Norum heller burde medvirke til at det kommer i stand en dialog mellom israelerne og palestinerne. - Min appell til Norum er å bidra til å dempe den volden som nå er under utvikling.

Bra med engasjement

Gjötterud presiserer at han har sans for et personlig engasjement. - Det skulle bare mangle. Jeg er jo selv en svært engasjert person, og synes det er bra at kolleger interesserer seg for internasjonale spørsmål. Jeg håper at de moderate kreftene både på israelsk og palestinsk side skal vinne fram. Derfor vil jeg ikke på noen måte være med i et slikt ensidig felttog som det Norum synes å legge opp til, understreker han.

Ambassadøren svarer

- Ambassadør Amos Nadai vil svare Kaare R. Norum direkte på hans brev, opplyser ambassaderåd Sagi Karni ved Den israelske ambassaden til Uniforum. Karni vil imidlertid ikke si i hvilken form svaret vil foreligge. Han vil heller ikke si noe om innholdet i svaret. - Ambassadøren vil ikke under noen omstendighet la sin reaksjon på Norums utspill gå via mediene, påpeker han.

Emneord: Palestina Av Trine Nickelsen
Publisert 3. apr. 2001 15:18 - Sist endret 10. des. 2008 15:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere