Hva skjer?

Forrige Innhold Uniforum nr.2 2000Georg Sverdrups hus

Søren Ulrik Thomsen til Blindern

En af Danmarks fremmeste lyrikere Søren Ulrik Thomsen læser fra og giver synspunkter på sit forfatterskab tirsdag den 22. februar kl. 12-14 i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern. I forbindelse med forelæsningen vises Jørgen Leths film om Søren Ulrik Thomsen Jeg er levende (40 min.) fredag den 18. februar kl. 13-14 i rom 420, Henrik Wergelands hus og mandag den 21. februar kl. 15-16 i rom 454, P.A. Munchs hus, Blindern.

Søren Ulrik Thomsen (f. 1956) debuterede i 1981 med City Slang og har siden udgivet samlingerne Ukendt under den samme måne, Nye digte, Hjemfalden og Det skabtes vaklen. Dertil kommer to poetikker Mit lys brænder og En dans på gloser og gendigtninger af de to græske tragedier Kong Ødipus og Phønikerinderne for Det kongelige Teater i København.

Nærmere opplysninger: Gitte Mose, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap,
tlf. 22 85 69 35.

Museene på Tøyen

Paleontologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

13. februar: "Fra land til hav - hvalenes historie" v/førstekonservator Natascha Heintz.

Botanisk hage og museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: auditoriet, 1. etasje, Botanisk museum

27. februar: "Blomstrende ørken - planteliv i tørre områder i Amerika og Mexico" v/førstekonservator Einar Timdal.

Zoologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: auditoriet, 1. etasje, Zoologisk museum

20. februar: "På fluejakt i Afrika og Mellom-Amerika. Regnskog og insektliv" v/førstekonservator Geir Søli.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Søndag 13. februar kl. 13 i 1. etasje:

Den gamle folkelige tidsregningen - folkloristen, professor Anne Eriksen forteller i tilknytning til utstillingen "Du slette tid!"

Torsdag 17. februar kl. 19-21 i Foredragssalen, 3. etasje:

Etno-romantikk, etno-politikk eller folkeopplysning? Paneldebatt og åpen diskusjon med utgangspunkt i utstillingen "Så lenge sjamanene holder himmelen oppe …"og NRK-fjernsynsserien "Det tredje årtusen".

Søndag 27. februar kl. 13-14 i Foredragssalen, 3. etasje:

Koreansk søndag. Den koreanske performance-kunstneren Won Kyung Cho opptrer med dans og poesi.

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20

Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

14. februar: "Makt for historikere? Fra Hernes' bytteteori til Engelstads språk, kjønn m.m." v/Fredrik W. Thue, Historisk institutt. Kommentar fra Fredrik Engelstad, forfatter av Om makt: Teori og kritikk. Arrangeres i samarbeid med Makt- og demokratiutredningen.

21. februar: "En ny historie for et nytt århundre? Historiefaget mellom empirisme og postmodernisme" v/Odd Arvid Storsveen, Historisk institutt.

28. februar: "Globalhistorie: Verdenshistorie på tvers av sivilisasjoner" v/Stein Tønnesson, SUM.

Handel

Middelaldersenterets tverrfaglige seminar våren 2000

Tid: mandager kl. 14.15-16

Sted: Forskningsparken, Seminarrom 7 (plan 2)

14. februar: "Handel i norsk middelalder: Kilder, metodeproblemer, teoretiske perspektiver" v/Per Norseng.

21. februar: "Kaupangs ikke-skandinaviske funn - spor etter handel?" v/Dagfinn Skre.

28. februar: "Etter en funngjennomgang og før nye utgravninger: Hva er det vi allerede vet om virksomheten på Kaupang utfra boplassfunnene?" v/Heid Gjøstein Resi.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

11. februar: "How herrings became members of herring populations: Racial anthropometry and criminology in early ecology, 1870-1900" v/Sarah Jansen, Max Planck Institute, Berlin.

18. februar: "Hvilken historisk Jesus? Samfunnsvitenskapelige paradigmer i Jesus-forskningen" v/Halvor Moxnes (teologi, Oslo).

25. februar: "Vitenskapsmannen som integrator" v/Per Brodal (medisin, Oslo).

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: kl. 12.15-14

Sted: Seminarrom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

22. februar: "Herbert Spencer og den norske skole" v/mag.art. Tor Adler Knudsen, bestyrer av De Norske Skolehistoriske Samlinger, Drammen.

Senter for kvinneforskning

Fokus på 50-tallet

Seminarrekke med forelesninger følgende onsdager: 16. februar, 1., 15. og 29. mars og 12. april kl. 14.15-16 i Sognsvn. 70, seminarrommet, 4. etasje. Faglig ansvarlig: professor Gro Hagemann.

Forum for diskursanalyse

Tid: fredager kl. 14-16

Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern

25. februar: "Ideologier i skolens naturfagbøker: Hvorfor er de viktige for elevers læring, og hvordan finne dem?" v/Erik Knain, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.

"Å overleve krig og tortur - erfaringer med flyktninger i Norge!

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern

1. mars: "Å overleve krig og tortur - erfaringer med flyktninger i Norge" v/sjefspsykolog Ellinor Major, Psykososialt senter for flyktninger.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

15. februar: "Befolkningsvekst i Sør - voksende i det uendelige?" Innleder: forsker Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå.

22. februar: "Øst-Timor og Vest-Sahara: selvstendighet på grunn av eller til tross for Vestens innsats?" Innleder: Ronny Hansen, koordinator for Samarbeidsutvalget for Øst-Timor og Indonesia, og leder for Støttekomiteen for Vest-Sahara.

29. februar: "WTO og norsk sørpolitikk - en tale i to tunger?" Debatt: statssekretær i Nærings- og Handelsdepartementet, Harriet Berg vs nestleder av Norges Naturvernforbund, Helene Bank.

Dagene som forsvant!

Pave Gregor XIII stjal 11 dager, vi er yngre enn vi tror!

Dette er temaet for et foredrag som professor Kaare Aksnes, Astrofysisk institutt og formann i Observatoriets Venner holder onsdag 16. februar kl. 18.30 i Tøyen hovedgård, Botanisk hage.

Den 18. februar vil det være 300 år siden man gikk over fra den julianske til den gregorianske kalender i Danmark-Norge. Dette ble gjort ved at man hoppet over 11 julianske dager fra og med 19. til og med 29. februar 1700. I Italia skjedde denne overgangen allerede i 1582, men i Russland så sent som i 1918. Aksnes vil gå inn på bakgrunnen for kalenderen og problemene som oppstod ved at det i mange år var både den julianske og den gregorianske kalenderen som var i bruk.

Åpent for alle interesserte. Det vil bli servert kaffe mellom kl. 18 og 18.30.

Helga Eng-forelesningen

Torsdag 17. februar kl. 14 vil professor Carol H. Weiss holde følgende forelesning i Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern: "Studying the Linkage between Evaluation and Educational Policy".

Sentrale temaer i Carol H. Weiss' rikholdige forfatterskap er forholdet mellom evalueringsforskning og offentlig politikk, mellom forskning og praksis, og evalueringsforskningens relasjon til innovasjon. Hun har vært professor ved Harvard University siden 1978 og underviser og veileder dr.grads-studenter i forskningsmetode med særlig vekt på evalueringsforskning.


Forrige Innhold Uniforum nr. 2 2000

Publisert 9. feb. 2000 14:49 - Sist endra 1. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere