Kurs og stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 2000


Kurs og stipend

Vitenskapelig stipend ved UiO

Søknad om stipend fra nedenstående legat skrives på skjema som utleveres fra og sendes til UNIFOR, postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo (besøksadr.: Rosenkrantzgt. 11B, 3. et.). tlf. 22 85 94 70, faks 22 85 94 77.

Søknadsfrist er 15. mars 2000.

Det gjøres oppmerksom på at legatet også vil bli kunngjort med søknadsfrist 15. november 2000.

Det juridiske fakultets reisefond av 1973 - legat nr. 002

Til disposisjon kr. 70 000. Deles ut som stipend til en eller flere juridiske kandidater til reiser i forbindelse med vite skapelige studier til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og finland. Kostnadsoverslag for reisen må vedlegges søknaden.

"Økt vekt på kreftforskning"

Som del av oppfølging av Nasjonal kreftplan (1999-2003) har Norges forskningsråd utarbeidet en strategiplan "Økt vekt på kreftforskning". Under forutsetning av økte bevilgninger til kreftforskning fra Sosial- og helsedepartementet, vil inntil 6 mill. kroner i inneværende år benyttes til oppstart av nye prosjekter i henhold til denne planen.

Strategiplanen tar utgangspunkt i en del områder der det foreligger ønske om en forsterket offentlig innsats innen kreftforskning. Følgende innsatsområder er aktuelle:

  • Brobyggingsprosjekter med integrerte biologiske og kliniske problemstillinger
  • Epidemiologisk kreftforskning
  • Klinisk kreftforskning - diagnose/behandling
  • Kritiske litteraturanalyser med sammenfatning av eksisterende forskningsdata og klinisk erfaring
  • Utvikling og implementering av gode effektmål til bruk ved vurdering av behandlingskvalitet

Søknader sendes Forskningsrådet innen 15. april 2000. Søknaden må skrives på engelsk. Nærmere opplysninger: rådgiver Sissel E. Tomten, tlf. 22 03 71 76, e-post: set@forskningsradet.no


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 2000

Publisert 9. feb. 2000 14:25 - Sist endra 1. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere