Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 2000


Doktorgrader

Det medisinske fakultet

Xin Xie, M.D. forsvarte 4. februar offentlig sin avhandling "Prognostic factors in squamous cell carcinomas of the head and neck. A study with particular emphasis on proliferation and apoptosis" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Bjørn Chr. Østberg forsvarer torsdag 10. februar offentlig sin avhandling "A study of secretion in vitro using a cell column optimised to provide high time resolution" for den medisinske doktorgrad.

Siv.ing. Tanja Aarvak forsvarer torsdag 10. februar offentlig sin avhandling "The Th1/Th2 Balance in Rheumatoid Arthritis" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Ånund Hobbesland vil lørdag 12. februar kl. 10.15 i Auditoriet, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Frederik Holsts hus, Ullevål terrasse offentlig forsvare sin avhandling "A study of mortality and cancer incidence among workers in the Norwegian ferroalloy industry" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Rolf Wahlqvist vil fredag 18. februar kl. 10.15 i auditorium, lab-bygget, Ullevål sykehus offentlig forsvare sin avhandling "Ultrastructure of the accessory sex glands of the male rat under various conditions" for den medisinske doktorgrad.

Cand.scient. Hilde Hermansen Steineger vil fredag 18. februar kl. 11.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Studies on nuclear receptors in lipid metabolism. Regulation of gene expression by fatty acids and hormones" for den filosofiske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Siv Kjersti Rodal forsvarte 4. februar offentlig sin avhandling "Regulation of endocytic pathways" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Erik Stensrud forsvarte 8. februar offentlig offentlig forsvare sin avhandling "Empirical Studies in Software Engineering Management of PER Projects" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.scient. Rolf Myrvold forsvarer fredag 11. februar offentlig sin avhandling "Spread and Adsorbed Polymer Layers at the Air/Water Interface" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Norunn Kristin Torheim vil fredag 18. februar offentlig forsvare sin avhandling "Inhibitory effect of the SeqA protein on DNA replication in Escherichis coli" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit.Liv Tørres vil fredag 18. februar offentlig forsvare sin avhandling "Amandla! Ngawethu? The trade union movement in South Africa and Political Change" for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 2000

Publisert 9. feb. 2000 14:16 - Sist endra 1. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere