Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 2000


Pressebiter

Markedet som motvekt

- Universitetet som sådan vil kanskje måtte bli mer ledelsesstyrt for å takle omgangen med mangfoldet av klienter og kunder, men forskerfellesskapet vil bestå i stadig mer internasjonalisert kunnskapskonkurranse. Universitetet kan også samle rundt seg andre institusjoner i regionen (interaksjon med andre forskningsinstitutt, med statlige høgskoler etc.). Mer enn andre institusjoner har universitetet forutsetninger for å makte samspillet mellom markedsforskning, orientert langsiktig forskning og grunnforskning i ordets gamle betydning. Også den markedsorienterte undervisningen vil følge tett på.

Tor Halvorsen, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB, Forskerforum 2/2000

Alle ble professorer

- Vi fikk for en del år tilbake professoropprykk, og nå har det sannsynligvis blitt flere professorer per capita enn godt er. Vi gjorde oss alle til professorer. Så kommer Forskerforbundet og krever høyere lønn, uten tilsynelatende å skjønne at dette blir vanskeligere med et så stort antall professorer. Dette går også på bekostning av den faglige standarden. En har i tillegg innført ett professortillegg som skal gis ette dyktighet og en tillater at fagforeningene får forhandle om enkeltindivider. Dette blir helt feil fordi det er et faglig kvalitetsspørsmål. Forhandlinger skal brukes når en skal bestemme skala, kvoter og hvor mange personer som kan få et slikt tillegg. Universitetet har dermed spilt bort det som skulle være det faglig attraktive kortet for å rekruttere og belønne stjerneforskere.

Hans Skoie, NIFU, Forskerforum 2/2000

"Livsvarige ansettelser"

- Den automatiske opprykksordningen er etter mitt syn uhensiktsmessig på flere måter, ikke minst ved overgangen fra lektor (førsteamanuensis) til professor. Automatikken vil i realiteten stivne og fiksere universitetsmiljøene i deres nåværende personalsammensetning. Den vil minste universitetenes muligheter til å prioritere og omstille seg. Den er til hinder for åpen konkurranse og mobilitet, og den forsterker en klassisk, men i dag foreldet mentalitet om "livsvarige ansettelser" i staten.

Danmarks forskningsminister Birte Weiss, Forskning 7/99

Matematikk er kjønnsnøytralt

- Jeg tror de fleste matematikere er enige om at matematikk er kjønnsnøytralt i seg selv. Men hva du synes er interessant i matematikken, vil være farget av kulturen du er innenfor. Det er det jeg liker ved matematikk; det som er sant i dag, er også sant i morgen.

Kari Hag, førsteamanuensis i matematikk, Universitetsavisa (NTNU) 2/2000

Ein kontroversiell person?

- Opphavspersonen til at vi skriv år 2000, er truleg den personen som har hatt størst innverknad på den kulturkrinsen vi hører heime i. Den rolla han blei gjeven - eller snarare ikkje blei gjeven - i samband med 2000-feiringa, får meg til å tenke at han framleis, etter 2000 år, er ein kontroversiell person. Det er tydeligvis framleis knytt tabuforestillingar til personen Jesus frå Nasaret. Det er i så fall eit paradoks, eit paradoks eg vil tru det er vel verdt å studere ut frå ymse kulturfaglege perspektiv.

Universitetsrektor Tove Bull, Tromsøflaket 1/2000


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 2000

Publisert 9. feb. 2000 14:13 - Sist endra 1. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere