Ønsker sterkere lut i likestillingspolitikken

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 2000


Kollegierådet:

christensen blakar
LIKESTILLINGSTILTAK: Likestillingsrådgiver Lise Christensen og prorektor Rolv Mikkel Blakar håper de får grunn til å smile når tiltakene som blir foreslått i handlingsplanen begynner å virke.

Det var stor enighet i Kollegierådet om behovet for mer effektive tiltak da forslaget til ny handlingssplan for likestilling ble behandlet 28. januar. Prorektor Rolv Mikkel Blakar har aldri tidligere deltatt i en diskusjon ved UiO med en så unison oppslutning om å bruke mer effektive virkemidler.

Grethe Tidemann
Ståle Skogstad (foto)

- Rapporten som ble lagt fram av likestillingsrådgiver Lise Christensen, påpekte en del sørgelige ting, sier Blakar til Uniforum. Han er bekymret over mangelen på positiv utvikling de senere årene. - Jeg hadde forventet at en økende grad av likestilling ville følge som en naturlig konsekvens av et økt rekrutteringsgrunnlag, sier han.

- I dag er ca. 50% av studentene våre og ca. 50% av doktorgradskandidatene ved flere fag kvinner. Til tross for dette ble det i 1999 ansatt kun to kvinnelige professorer ved UiO. Det har vist seg at det lokale miljøet ikke klarer å prioritere likestilling, sier han, og uttrykker skuffelse over fakultetenes og instituttenes manglende evne til å prioritere likestilling.

Vi må diskriminere menn

- Den nye planen legger opp til en sterkere sentral styring av likestillingspolitikken. Hva ønsker Kollegierådet å gjøre for å få flere kvinner inn i ledende stillinger?

- Litt firkanta kan du si at Kollegiet etter diskusjonen i Kollegierådet må vurderer to alternativer, beskatning eller beordring. Beskatning innebærer at sentrale midler skaffes til veie ved at det utdeles litt mindre til alle fakultetene, forklarer Blakar. - Enheter med få eller ingen kvinner i ledende stillinger, vil deretter kunne konkurrere om de lønnsmidlene som dermed kan bli øremerket kvinner.

En slik finansiering er i tråd med forslaget i langtidsplanen om at det bør opprettes et professorat og to førsteamanuensstillinger øremerket kvinner. Rolf Mikkel Blakar mener kollegiet bør vurdere å gå enda hardere til verks. En beordringslinje innebærer at institutter og enheter hvor kvinneandelen er lav, pålegges å øremerke første utlyste stilling til kvinner. - Alle fakulteter må erkjenne og akseptere at dersom vi skal prioritere kvinner, må vi også diskriminere menn, understreker han.

Optimistisk likestillingsrådgiver

Lise Christensen er svært glad for den positive mottakelsen forslaget til langtidsplan for likestilling fikk i Kollegierådet. - Jeg er optimistisk, sier hun og har store forhåpninger til at universitetets ledelse nå vil ta de skritt som er nødvendige for å oppnå større grad av likestilling ved UiO.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 2000

Publisert 9. feb. 2000 15:52 - Sist endra 1. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere