Nyheter fra 2000 - Side 4

Publisert 15. sep. 2000 15:22

Stipendiat Walter Frøyen var gått lei av det dårlege inneklimaet på kontoret sitt. Difor opna han tilluftsventilen og fann ei lita snor godt gøymd bak luka. Då han drog i snora strøymde frisklufta inn i kontoret. No er både Walter Frøyen og andre med støvallergi og astmaproblem i 5. etasje i Helga Engs hus brått blitt mykje betre.

Publisert 13. sep. 2000 15:43

Politiet stengte av deler av Zoologisk museum på Tøyen, etter at det hadde blitt oppdaget flere flasker av det høyeksplosive kjemikaliet, pikrinsyre. - Det er trolig mer slikt farlig stoff lagret rundt omkring på området. Nå må noen ta ansvar for å få ryddet opp, sier Jan Sørlie, driftsleder på Tøyen.

Publisert 8. sep. 2000 15:59

Vårens studentkull på et viktig begynnerkurs i fysikk har gjort det skarpt. - Så god gjennomsnittskarakter som i år har jeg aldri opplevd før - og studentene er blitt flere, konstaterer professor Gunnar Løvhøiden ved Fysisk institutt.

Publisert 7. sep. 2000 16:09

Kollegiet har gått inn for at sjølvevalueringa blir gjennomført i samsvar med formål og ambisjonsnivå slik det er presisert i framlegg til mandat for styringsgruppa.

Publisert 7. sep. 2000 15:33

5275 ungdomar frå Oslo og Akershus har meldt seg på arrangementet UngForsk 27. og 28. september. Dette er over 3000 fleire enn me hadde rekna med på førehand, seier informasjonskonsulent Ingrid Stensland ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet ved UiO.

Publisert 7. sep. 2000 13:59

Norske skolejenter interesserer seg mest for de mer myke delene av naturfagene som helse, kosthold og biologi. Mens guttene interesserer seg mest for biler og teknologi - de litt hardere sidene ved naturfagene.

Publisert 6. sep. 2000 13:39

- Mellom en tredel og halvparten av afrikanske femtenåringer er seksuelt aktive, det er derfor viktig å nå ut med informasjon om spredning av HIV og AIDS til ungdom før de når denne alderen, sier Sylvia Kaaya, en av deltakerne på et prosjektmøte ved Institutt for ernæringsfysiologi, om HIV- og AIDS - forebyggende tiltak blant barn og ungdom. Seminaret er en del av et større EU-prosjekt om ungdom og reproduktiv helse i det østlige og sørlige Afrika.

Publisert 6. sep. 2000 11:29

- Krava til korrekt rettskriving er større i engelsk enn i nynorsk. Fleire av våre studentar kan knapt bøya eit verb. Men no skal krava skjerpast og undervisningstilbodet betrast.

Publisert 5. sep. 2000 14:46

IBM står ikkje særleg høgt i kurs blant dei som har hatt prosjektansvaret for innføringa av LØP-systemet ved dei tre største norske universiteta. Det seier både økonomidirektør Stein Helgesen og assisterande personaldirektør Jan Thorsen. Begge gir IBM skulda for oppstartingsvanskane med det nye løns- og personalsystemet PR 2000.

Publisert 4. sep. 2000 14:58

- Det er særlig to ting vi merker oss, nemlig at utdanningssøkerne i enda større grad bruker Internett som informasjonskilde og at våre utdanningsmesser er den viktigste informasjonskanalen for de yngste søkerne, sier studiedirektør Toril Johansson.

Publisert 31. aug. 2000 09:58

2200 deltakere fra 80 land har deltatt på Verdenskongressen for historikere ved Universitetet i Oslo. - Tilbakemeldingene under og etter kongressen har vært svært positive, sier Thomas Evensen, daglig leder for kongressen.

Publisert 30. aug. 2000 11:29

De sosiale og kulturelle tilbudene under Verdenskongressen for historikere var i liten grad tilgjengelige for mange av delegatene fra Den tredje verden. Ekskursjonen til Bygdøy kostet 325 kroner. Båtturen med middag på Oslofjorden kostet 495 kroner.

Publisert 30. aug. 2000 10:53

Uniforum vil nå kunne tilby sine lesere løpende nyheter på nettet. Nyskapelsen har fått navnet "Uniforum nett no" og vil være i drift om én uke.

Publisert 29. aug. 2000 13:51

Professor Oddbjørn Engvold ble på siste generalforsamling i Den internasjonale astronomiske union valgt til assisterende generalsekretær.

Publisert 29. aug. 2000 10:51

- KUF burde ha venta med å utnemne nytt styre for Noregs forskingsråd til evalueringa av Forskingsrådet var gjennomført. Det meiner rektor Kaare R. Norum, som håpar dette vil gjera det mogleg å få med fleire styremedlemar som er aktive forskarar.

Publisert 29. aug. 2000 10:20

- Universitetsleiinga må no leggja alle kostnadane ved innføringa av LØP-systemet ved UiO på bordet. Det krev dei tre største fagforeiningane ved universitetet.