Forskere vil informere afrikanske barn om HIV

- Mellom en tredel og halvparten av afrikanske femtenåringer er seksuelt aktive, det er derfor viktig å nå ut med informasjon om spredning av HIV og AIDS til ungdom før de når denne alderen, sier Sylvia Kaaya, en av deltakerne på et prosjektmøte ved Institutt for ernæringsfysiologi, om HIV- og AIDS - forebyggende tiltak blant barn og ungdom. Seminaret er en del av et større EU-prosjekt om ungdom og reproduktiv helse i det østlige og sørlige Afrika.

Internasjonalt forskernettverk: Knut-Inge Klepp, Alan Flisher og Sylvia Kaaya.
Foto: Grethe Tidemann

Professor Knut-Inge Klepp ved Institutt for ernæringsfysiologi ved UiO er koordinator for EU-prosjektet Adolescent Reproductive Health Network (ARHNe-prosjektet) som startet i 1997. Han forteller at en av målsetningene ved prosjektet er å bidra til å fremme forskningen på området ved å føre sammen nye samarbeidspartnere og bidra til nye allianser av forskere. - En annen viktig målsetning er å bygge opp en database på dette feltet, sier han og forteller at databasen er en viktig kilde til den store mengden av "grå litteratur" om emnet, dv. litteratur som ikke tidligere er presentert i internasjonale publikasjoner. Her finner man for eksempel avhandlinger, hovedfagsoppgaver, artikler fra regionale tidsskrifter og rapporter fra institusjoner. - På vår hjemmeside har vi også linker til andre aktuelle databaser og til publiserte artikler, sier han.

Tidlig seksuell debut

Gruppen som deltok på prosjektmøtet ved UiO arbeider blant annet med å utvikle og evaluere skolebaserte programmer. Det er viktig å fange opp de unge, understreker Dr. Sylvia Kaaya fra universitetet i Dar es Salaam, Tanzania. Hun viser til at mellom en tredel og halvparten av afrikanske 15-åringer er seksuelt aktive. - Vi forsøker derfor å rette mye av innsatsen mot 12-13 åringer, forklarer hun.

Professor Alan Flisher fra universitetet i Cape Town tegner et dystert bilde av situasjonen med hensyn til spredning av HIV i det sørlige og østlige Afrika. - I Sør-Afrika antar vi at rundt 50 % av dagens 15-åringer vil bli smittet av HIV i løpet av livet, forteller han og understreker at dette gjelder selv med de tiltak og programmer som skal iverksettes for å begrense spredningen av epidemien.

De er enige om at tiltakene for å begrense forekomsten av HIV ikke er tilstrekkelige i noen av landene i regionen, med Uganda som et mulig unntak. Kaaya forteller at Uganda tilsynelatende har lykkes i å begrense veksten i spredningen av HIV. - Dessverre ser det ut til at epidemien må nå et visst nivå før folk innser problemer og endrer atferd, sier hun, og forteller at en sterk økning i andelen HIV-smittede soldater fikk politikerne i Uganda til å ta affære. - På bakgrunn av de erfaringer vi gjør og de forskningsresultatene vi kommer fram til, lærer vi etter hvert hvilke tiltak som kan gi positive erfaringer, sier Alan Flicher. -Vi ser at ulike tiltak har effekt, men resultatene kommer først på lengre sikt, understreker han.

AHRNe-prosjektet har Internettadresse: www.nutrition.uio.no/AHRNe

Emneord: HIV og AIDS Av Grethe Tidemann
Publisert 6. sep. 2000 13:39 - Sist endret 10. des. 2008 15:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere