Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1999


Det medisinske fakultet

Cand.med. Ottar Aase forsvarte 8. oktober offentlig sin avhandling "Computer aided diagnostics of acute chest pain" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Stein Tyrdal forsvarer fredag 15. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig sin avhandling "Elbow problems among goalkeepers in team handball - handball goalie's elbow" for den medisinske doktorgrad.

Cand.psychol. Knut W. Sørgaard vil lørdag 16. oktober kl. 10.15 i Diakonhjemmet sykehus, Auditoriet, Psykiatrisk avdeling, Vinderen offentlig forsvare sin avhandling "Studies in psychiatric help-seeking" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Flemming Roland-Jensen vil lørdag 16. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Vernünftige Gedanken über Die Nymphe Mnemosyne - wider die autoritären Methoden in der Hölderlinforschung" for graden doctor philosophiae.

Mag.art. Carlos Wiggen vil lørdag 23. oktober kl. 10.15 i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Spørsmålet om den hellige gral. En motivhistorisk gjennomgang" for graden doctor philosophiae.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Cato Brede forsvarte 8. oktober sin avhandling "Gas chromatography coupled with microplasma mass spectrometry" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Hilde Thelle Uggerud forsvarer fredag 15. oktober kl. 13.00 i Auditorium 1, Kjemisk institutt, Blindern offentlig sin avhandling "Electrothermal vaporization and hybride generation as sample introduction techniques in plasma spectrometry" for dr.scient.-graden.

Hans Jakob Rivertz forsvarer fredag 15. oktober kl. 14.15 i Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes' hus offentlig sin avhandling "On Isometric and Conformal Immersions into Riemannian Manifolds" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Toril Lindbäck vil torsdag 21. oktober offentlig forsvare sin avhandling "Molecular biology of Bacillus cerus. Molecular cloning and characterization of selected genes from Bacillus cereus" for dr.scient.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Wilfred Harald Wasenden forsvarte 8. oktober sin avhandling "Matematikkens plass i yrkesutdanningen innenfor håndverk og industri. Fra allmenn til yrkesrettet matematikk" for graden dr.philos.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1999

Publisert 13. okt. 1999 17:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere