Nytt fra verdensveven

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999


Dynamisk forside ved UiO

Universitetets forside er ofte blitt kritisert for å være lite dynamisk. Hver dag du slår på din datamaskin og åpner din nettleser, ser du den samme kjedelige siden. Derfor har vi forsøkt over en periode å trekke fram viktige begivenheter og sette dem i fokus på UiOs portal. Dette er også noe vi har tenkt å fortsette med, selv om designen på universitetets forside ikke er tiltenkt en slik tjeneste.

En manuell oppdatering har imidlertid mange begrensninger. Relevant stoff må finnes, enten ved at det søkes spesifikt etter det, eller at noen gir oss uoppfordret relevant informasjon. Det sier seg selv at det er umulig å tilby en effektiv og moderne nyhetstjeneste på den måten.

I sommer har vi hatt muligheten til å forsøke ny teknologi for å utnytte den informasjonen som er publisert på Tavla (http://www.uio.no/tavle). Derfor vil du nå en periode framover kunne se de siste fire oppslagene som er publisert på Tavla direkte på UiOs forside under tittelen "Siste nytt fra oppslagstavlen" (http://www.uio.no).

Senere kan det tenkes en tilsvarende dynamikk for fakultetenes og avdelingenes hovedsider. På litt lengre sikt kan erfaringene vi høster, danne basis for utviklingen av andre vevbaserte nyhetstjenester.

Av webredaktør John Baarli (e-post: john.baarli@admin.uio.no)


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1999

Publisert 26. aug. 1999 13:00 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere