UniPub og Kopinor-avtalen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999


Debatt

Uniforum melder i nr. 6/99 at Kopinor-avtalen krever at alt undervisningsmateriale som skal kopieres ved UiO, må gå gjennom UniPub. Konsekvensen av dette skal være at studentene vil stå uten undervisningsmateriell til høsten dersom UniPubs frist for innlevering av materiale 15. mai ikke skal etterleves. Vi stiller oss uforstående til denne koblingen. I kopieringsavtalen mellom UiO og Kopinor står det blant annet å lese:

"Institusjonen er forpliktet til å gjøre pensum og annet nødvendig lærestoff tilgjengelig for studentene i form av kopier når slikt stoff … utgjør en så liten del av en publikasjon at kopiering er naturlig …"

Videre heter det om produksjon og spredning av slike kopier til studentene at:

institusjonen selv skal besørge både kopieringen og spredningen av kopiene og ikke kan overlate til studentene eller andre å organisere dette på egen hånd …

Spredningen av kopier kan skje i tilknytning til angjeldende forelesninger, seminarer eller liknende eller fra institutt, avdeling eller sentralt utleveringssted ved institusjonen …"

Det er ikke noe i avtalen som tilsier at dette skal skje gjennom UniPub. Universitetet har påtatt seg denne forpliktelsen, og som man ser, er det etter avtalen ingenting i veien for at kopier spres til studenter i form av handouts. Statistisk sentralbyrås kopieringsundersøkelse fra 1997 viser da også at en fjerdedel av kopiene ved UiO tar nettopp denne veien. For å gjøre det administrativt enklere har UiO opprettet et eget kopiutsalg og forsøker å styre så mye som mulig av salget av kopisamlinger og kompendier dit. Produksjonen søkes styrt til UniPub. Dersom det ved denne ordningen oppstår flaskehalser, må nesten UiO selv ta ansvaret for det. Kopinor-avtalen er meget fleksibel og brukervennlig på dette punkt. Uniforum kan ikke gi Kopinor skylden for at systemet ved UiO ikke fungerer.

Hans-Petter Fuglerud, Kopinor


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999

Publisert 20. mai 1999 14:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere