UiO sterkt imot kraftverk i Rosendal

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999


HATTEBERGFOSSEN: Fotografi fra Marcus Gerhard Hoff Rosenkrone sitt private fotoalbum. Fossen er en sentral del i den romantiske landskapsparken som ble anlagt i 1850-årene. Med en kraftutbygging vil vannmengden i Hattebergfossen periodevis reduseres med tretti til femti prosent.

Søknad om bygging av et nytt, stort kraftverk i Baroniet Rosendals vernede nærområde skal nå konsesjonsbehandles av NVE. UiO protesterer kraftig.

Av Trine Nickelsen

Universitetsdirektør Tor Saglie beklager at konsesjonssøknaden fra Kvinnherad Energi om bygging av kraftverk i Muradalen ved Baroniet Rosendal i det hele tatt foreligger.

- Det er hårreisende at saken er kommet så langt. Å søke om å få bygge et kraftverk nær et fredet kulturminne og i et vernet vassdrag, er oppsiktsvekkende.

Høringsuttalelse fra UiO

Universitetet i Oslo, ved Den Weiss-Rosenkroneske Stiftelse, eier det nasjonale kulturminnet Baroniet Rosendal i Kvinnherad kommune i Sunnhordland. Tor Saglie er leder av stiftelsens styre. I forrige uke sendte Saglie og rektor Kaare R. Norum en høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hvor de ber om at søknaden fra Kvinnherad Energi avvises uten behandling. Muradalen tilhører Hattebergvassdraget som er vernet av Stortinget. I Verneplan IV som Stortinget vedtok våren 1993, ble det gitt åpning for opprustning av det gamle elvekraftverket. Universitetet påpeker at søknaden fra Kvinnherad Energi innebærer nyetablering og bygging av et nytt stort kraftverk nesten én kilometer unna det eksisterende kraftverket. Dette er klart i strid med Stortingets intensjoner. Om konsesjonssøknaden likevel tas under behandling, ber UiO om at konsesjonssøknaden, i alle alternativer, avslås.

Uopprettelig skade

- Dette er en klassisk sak, der sterke økonomiske interesser som ønsker utbygging av et vassdrag, står mot klare verneinteresser. Stortinget har uttalt at dette er et spesielt følsomt område, påpeker Saglie. Han mener at vassdragsutbyggingen fører til uopprettelig skade i et unikt natur- og kulturlandskap. Det skal bygges ny kraftstasjon og område for tipp og rigg skal etableres. Mellom seksti og åtti tusen kubikkmeter steinmasse fra de nye tunnelene blir liggende rett bak baroniet, godt synlig i terrenget.

Konsesjonssøknaden innebærer ekspropriering av Baroniets fallrettigheter i Hattebergselven og eiendom i Muradalen.

Kvinnherad Energi

22. april ga kommunestyret i Kvinnherad sin tilslutning til konsesjonssøknaden. Et stort mindretall gikk imidlertid imot kraftverkplanene. Kvinnherad Energi er et kommunalt eid selskap. Administrerende direktør, Terje Enes, svarer slik på spørsmålet om han tror NVE vil anbefale konsesjon for Olje- og energidepartementet:

- Hvis de står fast på det synet de har på vannkraft, så vil de gå inn for konsesjon. Dette er ikke kontroversielt. Vi snakker om modernisering av et åtti år gammelt kraftverk. Det omfatter tilleggsregulering av et vann, Svartavatnet, som skal tappes fire meter mer enn i dag, til sammen 7,5 meter. Hattebergfossen blir ikke berørt. Jeg tror mange krisemaksimerer og bruker Baroniet som skalkeskjul, slår Enes fast.

Verneplanenes verdi

- Når Enes påstår at fossen ikke blir berørt, er dette ren løgn, sier Sigurd Vikøren. Han har vært leder for Informasjonsnemnda for Hattebergvassdraget i over 20 år. Vikøren viser til tallene i konsesjonssøknaden som gjør det klart at fossen blir berørt. - I perioder blir vannmengden redusert med 30 til 50 prosent. I tillegg kan krafteier tappe ”etter behov”. Hvor mye vann som renner i Hattebergfossen til enhver tid, er dermed prisgitt Kvinnherad Energi sine ønsker, sier han.

Sigurd Vikøren mener at denne saken kan bli en prøvestein på hvilken verdi verneplanene har. Området omkring Norges eneste baroni er det eneste området i landet som er vernet, eller vurdert vernet av tre ulike nasjonale vernetiltak. Folgefonna nasjonalpark er under etablering, Hattebergvassdraget er vernet i Verneplan IV for vassdrag og riksantikvaren har igangsatt fredningssak for Baroniet Rosendal.

Behandling i NVE

Høringsfristen til konsesjonssøknaden fra Kvinnherad Energi var 1. mai. Nå vil NVE behandle høringsuttalelsene og gi sin innstilling til Olje- og energidepartementet som forbereder saken for regjeringen i statsråd.

- Vi kommenterer ikke saker som er under behandling, inkludert Muradalen, før vår innstilling i saken oversendes Olje- og energidepartementet, sier Anne Hustveit i NVE.

Når sendes saken til departementet?

- Det er vanskelig å antyde noe, men det blir neppe før årsskiftet, sier Hustveit.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999

Publisert 7. mai 1999 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere