Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999


Adgangsbegrensning ved UiO

Kollegiet fastsatte forrige tirsdag adgangsbegrensning til grunnstudiene, profesjonsstudiene og hovedfag/høyere grad ved alle fakultetene fra og med studieåret 1999/2000. Dette forutsatt departementets og Stortingets samtykke, og forutsatt at UiO får videreført budsjettrammene for 1999.

Begynnerkursene examen philosophicum og examen facultatum holdes fortsatt åpne, og alle som ble immatrikulert senest ved semesterstart får studieplass.

Studenter uten undervisningsmateriell til høsten?

- Husk å levere undervisningsmateriell til UniPub innen fristen 15. mai, oppfordrer Studentparlamentet.

De frykter at studentene kan stå uten undervisningsmateriell til høsten, etter den nye Kopinor-avtalen ble fra og med i år. Avtalen fastsetter at alt undervisningsmateriell som skal kopieres, må gå gjennom det sentrale organet, UniPub.

- UiO må ta et ansvar, oppfordrer Studentparlamentet.

Kunnskapskanalen og InterMedia

Forrige tirsdag ble organiseringen og finansieringen av InterMedia samt videreutvikling av UiOs engasjement i Kunnskapskanalen behandlet i Kollegiet. Det ble vedtatt at ansvaret som InterMedia i praksis har ivaretatt for Kunnskapskanalen, skal deles med universitetsdirektøren. Universitetsdirektøren skal ha et eget delbudsjett og ivareta de strategiske og samordnende forhold til andre institusjoner. Produksjonsoppdrag kan eventuelt ivaretas av InterMedia. I vedtaket heter det videre at "Kollegiet ønsker at InterMedia kan ha kapasitet til å påta seg utviklings- og produksjonsoppdrag for universitetet, for eksempel i forbindelse med økt satsing på etter- og videreutdanning eller annen kunnskapsformidling. Dette forutsetter basisoppdrag med tilhørende finansiering til InterMedia. Omfanget av slike basisoppdrag må fastsettes i den årlige budsjettbehandlingen".

SUM år 2000

Kollegiet vedtok å forlenge virketiden til Senter for utvikling og miljø (SUM), men ikke lenger enn ut år 2000.

Kollegiesaker denne våren

Kollegiet har to berammede møter igjen før sommerferien, og det er foreløpig bestemt at disse sakene skal behandles:

Den 18. mai:

 • Framtidig bruk av Observatoriebygningen
 • Handlingsplan for funksjonshemmede studenter
 • Opplegg for kommersialisering av forskningsresultater
 • Høring om cand.mag.-graden

Den 8. juni:

 • Dimensjoneringsmeldingen
 • Forskningsmeldingen
 • Forvaltning av skjelettmateriale
 • UiOs arbeid med internasjonalisering
 • Formidlingsprosjektet
 • Web-informasjon
 • Mjøsutvalgets utredning
 • År 2000-problematikk

Dessuten blir det løpende orientering om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Handlingsplanen for likestilling skal evalueres, eventuelt en ny utarbeides.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999

Publisert 15. apr. 1999 10:48 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere