Fem i farta

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999


UiO skal opprette et senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge. Det er foreslått å bruke Quislings gamle førerresidens ”Gimle” på Bygdøy til dette formålet. Hva synes du?

Jens Petter Madsbu, førstekonsulent ved Seksjon for forskningsadministrasjon
- Oj, det var et voldsomt spørsmål å ta sånn på sparket. Opprettelsen av et Holocaust-senter i Norge er bra. Men jeg vet ikke om det å bruke Quislings bolig under krigen til dette er riktig. Det virker litt ironisk.

Inger Helen Sørreime og Anne Lise Pound, studenter i statsvitenskap
- Det er positivt. Å etablere et Holocaust-senter kan skape større forståelse i samfunnet for det som hendte under krigen og bidra til at folk ikke glemmer denne delen av historien. Vi har sans for ironien i det å bruke Quislings førerresidens til dette.
Odd Arnvid Bollingmo, hovedfagsstudent i statsvitenskap
- Tanken er god. At Quisling en gang bodde i de lokalene som et senter for Holocaust-studier kan komme til å bli etablert, er symbolsk: På denne måten snur man noe vondt til noe godt.
Fanny Duckert, professor ved Psykologisk institutt
- Jeg synes det er en interessant idé. Den spesielle fortiden som dette huset har, gjør det meningsfullt å legge et slikt senter nettopp til ”Gimle” på Bygdøy. Det blir en kontrast som jeg synes er viktig. Å bruke Quislings hus til dette gjør at man bevarer en historisk bevissthet i forhold til det som skjedde under krigen.
{short description of image}Reidar Ommundsen, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt
- Quislings gamle bolig er et flott hus. Ja, hvorfor ikke legge senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter nettopp dit? Jeg synes dette er en god kobling. Og dessuten er det praktisk. Eiendommen omfatter jo også et stort hybelhus. Og med tanke på gjesteforskere, dette er jo et nydelig og attraktivt område! Man kunne selvfølgelig velge å legge senteret på Blindern eller i Gaustadbekkdalen. Men Gaustadbekkdalen er jo et høl.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999

Publisert 15. apr. 1999 10:48 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere