Stor lekkasje i nye UB

Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999


TEST: Testing av et kjøleanlegg utløste vannlekkasjen forrige torsdag. (Foto: Hanne Buxrud)

Store mengder vann rant torsdag i forrige uke ut over gulvene i første og annen etasje i Georg Sverdrups hus. Lekkasjen har påført bygningen betydelige skader.

Av Trine Nickelsen

- Det er litt tidlig å si hvor omfattende skadene etter lekkasjen er. Vi har gitt våre entrepenører frist til slutten av denne uka. Da må de uttale seg om skadene, sier prosjektleder Inge Reiakvam i Statsbygg.
- Fordi vi nå mangler den nødvendige oversikten over skadene, kan jeg ikke si hvor mye som eventuelt må skiftes ut av isolering osv, eller hvor lang tid det vil ta å utbedre skadene.

Statsbygg sitter med ansvaret inntil bygningen er levert til UiO. Denne skaden er en sak mellom Statsbygg og rør-entrepenøren.

Svikt

- Jeg synes det som er skjedd er forferdelig trist. Jeg har nesten ikke ord, sier teknisk sjef ved Universitetet i Oslo, Kirsten Lindberg.

Lekkasjen oppstod da det vannbaserte kjøleanlegget til kopi- og utskriftsrommene i første og annen etasje skulle testes ut. Rørleggerne ønsket å fylle opp rørene i anlegget med vann.
- Men de unnlot først å sjekke om anlegget var ferdig koblet inn mot kjøle-unitene i kopierings- og utskriftsrommene. Dette arbeidet viste seg ikke å være fullført og dermed oppstod lekkasjen. I én time rant vann under trykk fra fire 20 millimeters rør fritt før noen oppdaget hva som hadde skjedd, sier Lindberg.

Vann helt ned i kjelleren

Store mengder vann dekket mye av gulvene i første og annen etasje, hvor lekkasjen oppstod. En del av vannet rant ned i underetasjen og helt med i magasinene i kjelleren. Hundrevis av bokhyller ble stående i vann. Vannet trengte ned i gulvbrønnene som inneholder elektriske anlegg og spredenett for data. Det var flere steder nødvendig å lage hull i isolasjonsmattene for at vannet som hadde samlet seg opp skulle renne ned i etasjen under.
- Lekkasjen har ført til betydelige skader blant annet i himlinger og i isoleringen omkring ventilasjonskanaler, sier Lindberg.

Beklagelig

Varmeanlegget skulle ha vært ferdigstilt for flere måneder siden.
- Det er beklagelig at bøker av hensyn til framdriften i flytteprosessen tas inn i bygningen før kjøleanleggene er trykkprøvet med luft og fylt opp med vann, sier Lindberg. Varmeanlegget for bygningen er basert på vann under trykk. Dette gjelder imidlertid ikke de store magasinene i underetasjene som gi lagringsplass til 1 ½ millioner bøker.
- Men det hjelper så lite når konstruksjonene ikke er tette.

Tiltak

- Etter en så stor lekkasje som dette er Statsbygg nødt til å sette inn tiltak. Mekaniske trykkvakter i røranlegget med direkte varsling til Vakt- og alarmsentralen, er et minimum av det man må gjøre, understreker Lindberg.

Sjokk

- At vannet hadde trengt helt inn i sikringsmagasinet i kjelleren der de eldste og mest verdifulle bøkene skal oppbevares, var en sjokkerende oppdagelse. Det hadde ikke falt meg inn at det kunne komme vann inn dit, sier Eirin Haugen. Hun har representert UB i universitetets prosjektadministrasjon og har hatt ansvar for planlegging og koordinering.
- Bøker og vann er helt uforenlige størrelser. Vi kan bare prise oss lykkelige for at dette skjedde før alle bøkene var kommet på plass i hyller og magasiner. Denne gangen unngikk vi at bøker kom til skade.


Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999

Publisert 15. apr. 1999 10:48 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere