<b><font face="Concorde BE Regular" size="1"></font></b>Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 05 1998

Nytt fra Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum
Tid og sted: søndager kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum.

29. mars: "Romsonden Galileo ved Jupiter. Jupiters måner som modell av et planetsystem". Lysbildekåseri v/førstekonservator Reidar Trønnes.

Paleontologisk museum

Tid og sted: søndager kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje

19. april: "Homo erectus laget redskap, tente bål og vandret fra Afrika til Asia og Europa" v/cand.mag. Ole A.S. Heintz.

Zoologisk museum

Tid og sted: søndager kl. 13 i museet, 1. etasje

26. april: "Laksens farefulle liv" v/cand.mag. Morten Gammelsæter.

Botanisk hage

er åpen 15. april-14. september: hverdager kl. 7 - 20, lørdag, søndag og helligdager kl. 10 - 20.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling
er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

Etnografisk museum

Sted: Frederikgate 2

Søndag 19. april kl.12.30: Film: "Mayastier".

Torsdag 23. april kl.19.30: "Om samisk runebomme - en reise i tid og rom". Film og kåseri i forbindelse med Museumsstafetten.

Vitenskapsakademiet

Tid og sted: torsdag 16. april i Akademiets hus, Drammensvn. 78

Klassemøter: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): "Ny viten om solen" v/professor Olav Kjeldseth-Moe; Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): "Bakhtin, dialogen, og den andre" v/professor Jostein Børtnes.

Forskerseminaret v/Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
30. mars: "Gender and authority: the value of oral witness accounts in Europe 1000-1300" v/Dr. Liesbeth van Houts, Emmanuel College, Cambridge University.

20. april: "Hva slags samfunn hadde vi i vikingtiden? Om selveie, frihet, sosial lagdeling og politisk makt" v/førsteamanuensis Dagfinn Skre, IAKN, UiO.

27. april: "The opening of archives and the history of communism 1990-2000" v/forsker Sven Holtsmark (IfForsvarsstudier).

HFs etikkseminar

Tema: "Hva er kasuistikk?" Om moralsk læring og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler.
Torsdag 2. april kl. 14.15-17, auditoruim 1, Sophus Bugges hus, Blindern: "Moralsk kasuistikk og juridisk presedenstenkning; hva er likt og hva er forskjellig?" v/dr.juris Marit Halvorsen, Institut for privatrett; "Om ‘lovens røtter’ i islamsk tradisjon: profeten, Koranen, analogi og konsensus som kilder til moralsk og rettsliv tenkning" v/Nora Ahlberg, professor i religionshistorie ved NTNU, professor II i transkulturell psykologi ved Det medinsiske fakultet UIO.

Torsdag 29. april kl.10.15-12 og kl. 13.15-15, konferanserommet, 12. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern: "What is Sustainable in the Casuistic Traditions? AIDS: A Modern Case for Casuistry" v/professor James F. Keenan, Weston School of Theology, Cambridge, MA og "What minght be the Relevance of Discourse Ethics for Casuistic Moral

Thinking, and vice verse?" v/professor Klaus Günther, Johann Wolfgang Goethes Universität, Frankfurt.

Tverrfaglige forelesninger, Avdeling for kunsthistorie

Tid og sted: onsdager kl. 18.15, Seminarrommet, 1. etasje, St. Olavs gate 29
1. april: "Japansk arkitektur og dens inflydelse på vestlig arkitektur" v/professor Edvard Hiortøy, Institutt for byggekunst, NTNU.

15. april: "Kunst og samfunn: Et antropologisk perspektiv" v/professor Arne Martin Klausen.

22. april: "Edvard Munch" v/direktør Arne Eggum, Munch-museet.

Estetisk seminar

Tema: "Århundreskiftets estetiske kultur"

Tid og sted: lørdag 28. mars kl. 10.15-13, Sem.rom 542, Henrik Wergelands hus, Blindern

"Sfinxen - en gåtfull sekelskiftessymbol" v/Christina Sjöblad, Lund og "Den nya kvinnan och Eros. Om Lou Andreas-Salomé och Edith Södergran" /Ebba Witt-Brattström, Stockholm.

Aristoteles’ poetikk: Interpretasjon og resepsjon

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 51, Niels Treschows hus, Blindern
8. mai: "Forholdet mellom poetikk og retorikk hos Aristoteles" v/professor Øivind Andersen.

Senter for kvinneforskning

Tema: "Tolking - tekst og tall"

Sted: 5. et., Sognsvn. 70

Fredag 24. april kl. 10.15-14: "Tolking bak tall" v/høgskolelektor Arild Danielsen, Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Vestfold.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 14.15-16 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

27. mars: "Sokal i våre hjerter - noen tanker om vitenskapsforakt og livstro" v/Jo Sivertsen.

17. april: "Education, Knowledge and Practice" v/Paul H. Hirst, Cambridge.

ARENA – Forskerseminar

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i rom 522, Eilert Sundts hus, Blindern (ARENAs seminarrom, 5. etasje)

31. mars: "Ideas, interests and European Institutions: The rational choice perspective" v/Gerald Schneider, Universität Konstanz.

21. april: "Integration and disintegration in Europe. - The Eastern enlargement of the EU" v/Helena Sjursen, ARENA.

28. april: "The institutional dynamics of international political orders" v/Johan P. Olsen, ARENA.

U-landsseminaret

Tid og sted: tirsdager kl. 18.15-20 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

21. april: "Finnes homoseksualitet utenfor den vestlige verden?" v/Nils Johan Ringdal, historiker ved Universitetet i Bergen.

Kveldskurs i u-landsmedisin og internasjonal helse

Tid: annenhver tirsdag fra kl. 17 til ca. kl. 19
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
Påmelding: Seksjon for internasjonal helse, Ullevål terrasse, PB 1130

31. mars: "Flyktningers psykiske helse, særomsorg eller særlig omsorg" v/Kirsti Oskarsson, overlege i psykiatri ved Psykiatrisk poliklinikk i Asker.

21. april: "Landsby- og helseutviklingsprosjekt i Etiopia" v/avdelingshelsesøster Anne Grete Løvgren Gundersen, Søndre Nordstrand bydelsforvaltning.

Psykososialt senter for flyktninger

Tid og sted: onsdager kl. 16.15-18 i auditorium 3, 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern
1. april: "Kulturell tilpasning og generasjonsforskjeller i familie- og kjønnsperspektiv" v/utviklingsleder Eva Khan, Røde Kors Internasjonale Senter.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid og sted: kl. 15-16.45 i Aud. 1, Patologibygningen

20. april: Senter for helseadministrasjon

Senter for teknologi og menneskelige verdier

Tid og sted: mandag 20. april kl. 10.15-16 i seminarrom 8, TMV-senteret, Forskningsparken, Gaustadalleen 21

Heldagsseminar: "Teknologi og demokrati".

Vennskapsforening Norge-Mali og SUM

inviterer til følgende seminar mandag 30. mars kl. 17-18.30: "Les structures traditionelles du pouvoir et les structures démocratiques actuelles en Afrique de l’Ouest" v/Alpha Oumar Konaré, Président de la République du Mali. Seminaret vil bli holdt i Ragnar Frischs auditorium, Vestgrensa 2 (Gamle Ullevål kino).

Traditional Chinese Yuanji

Det vil bli arrangert et møte mellom tradisjonell kinesisk kultur, vitenskap og medisin og moderne vitenskap fredag 17. april kl. 12-14/18-20 (introduksjonsseminar) og lørdag 18. og søndag 19. april kl. 10-18/10-16 (workshop) i seminarrom U36, Helga Engs hus, Blindern. Nærmere opplysninger v/dr.ing. Mette S. Husemoen, Teknologiledelse, NTNU, tlf. 73 59 30 15.

Senter for teknologi og menneskelige verdier

TMV-senteret, ønsker velkommen til åpent dagsseminar.

Tid og sted: Mandag 20. april kl. 10:15 - 15:30, 1998, Blindern, Helga Engs hus, Aud. U 31.

Program:

10:15 Francis Sejersted: "Towards a Political Theory of Technology"

11:15 Langdon Winner: "Internet Democracy: Myths and Realities"

12:00 Lunsj

13:00 David Hakken: "Alternative National Discourses on Democratizing

Technology: The Sclove/de Wilde Controversy"

14:00 Tarja Cronberg: "Technology, Democracy and Citizenship"

15:00 Oppsummering

15:30 Slutt


Forrige Innhold Uniforum nr. 05 1998
Publisert 25. mars 1998 13:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere