Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998

Gruppe skal se på biarbeid

Kollegiet har gitt rektor fullmakt til å sette ned ei ad-hoc-gruppe som skal se nærmere på saksfeltet rundt biarbeid/bistillinger/bierverv. Gruppa skal trekke ut de mest aktuelle problemstillingene for universitetet og sette disse inn i en bredere universitetspolitisk sammenheng.

Prosjektkostnader fram i lyset

Universitetsdirektøren skal sette i verk rutiner som viser hva den eksternt finansierte virksomheten ved universitetet koster UiO. For hvert enkelt prosjekt skal det gå fram hvor store kostnadene er og hvem som skal betale dem. Det vedtok Kollegiet sist tirsdag.

I dag viser budsjettene for prosjekter ved UiO som er eksternt finansierte bare en del av de totale kostnadene ved prosjektet, og ingen vet nøyaktig hvor stor del. Dermed er det heller ikke mulig å vite hvor stor egenandel universitetet faktisk dekker.

Japansk hovedfag

Kollegiet anbefaler at det opprettes hovedfag i japansk fra høsten av. I dag tilbyr UiO japansk semesteremne, grunnfag og storfag ved Institutt for østeuropeiske og orientalske studier. Opprettelsen av hovedfaget skal ikke medføre at instituttet trenger økte ressurser.

Ex.phil. og ex.fac. fortsatt åpne

Kollegiet går inn for at examen philosophicum og examen facultatum fortsatt holdes åpne. Opptaksrammen for grunndelen av jusstudiet i neste studieår blir på 500 studieplasser, og opptaksrammen for hovedfag i informatikk økes fra 140 til 152, forutsatt at det kommer midler fra departementet.

Det vil heller ikke til neste år bli tatt opp studenter til kandidatstudiet i arbeidshelse.

Kvinner mer utdannet

Europeiske kvinner er mer utdannet enn europeiske menn. I EU er det 10 prosent - og i Norge er det 24 prosent - flere kvinner enn menn som har høyere utdanning.

Men selv om kvinner er høyt utdannet, gjør de det ikke bedre enn menn på arbeidsmarkedet. Blant dem med høyere utdanning er det i EU sju prosent arbeidsledighet blant kvinner og fem prosent ledighet blant menn.

UiO deltar ikkje på Forskingstorget

Universitetet i Oslo kjem ikkje til å delta på Forskingstorget den 18. og 19. september. Det er den vanskelege budsjettsituasjonen som er årsaka til at universitetet i år har takka nei til å vera med, skriv rektor Lucy Smith i eit brev til arrangøren Noregs forskingsråd. Universitetsleiinga har likevel bestemt seg for å leiga ut Universitetsplassen til Forskingstorget akkurat som tidlegare. Dessutan tilbyd rektor Lucy Smith arrangøren å gjera bruk av Teknisk avdeling for å få utført ein del praktiske oppgåver i tilknyting til arrangementet.

Færre studieplasser på HF, SV og MN

I fjor høst vedtok Stortinget at Universitetet i Oslo skulle redusere antall studieplasser med 918 fra høsten 1998. Nå har departementet bestemt hvordan reduksjonen skal fordeles: Ved Det historisk-filosofiske fakultet (HF) kuttes 398 studieplasser, ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) blir det 382 færre og ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) blir det 138 færre studieplasser fra høsten av.

Geologer på stillehavstur

Forskere fra Institutt for geologi har nettopp fullført et tokt til Ontong-Javaplatået i det sørvestlige Stillehavet. Dette platået ble dannet under en voldsom, geologisk kortvarig vulkansk hendelse for om lag 120 millioner år siden. I areal er det større enn Frankrike, og platådannelsen avbilder sentrale prosesser i jordas indre som kan ha hatt store miljømessige konsekvenser. På toktet ble det utført en rekke geofysiske målinger, og resultatene vil trolig føre til vitenskapelige dyphavsboringer.

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998
Publisert 25. mars 1998 13:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere