En forkjemper for teatervitenskapen ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998

Roderick Rudler er 75 år 6. april 1998

Gjennom forskning, formidling og undervisning har han gjort en uvurderlig innsats innen oppbyggingen av instituttet og utviklingen av norsk teatervitenskap, skriver Thoralf Berg og Sverre Ingstad.

Roderick Rudler (1923- ) ble som stipendiat knyttet til Institutt for teatervitenskap i 1967, fra 1970 som lektor, og var ved instituttet som førsteamanuensis fram til 1989. Gjennom forskning, formidling og undervisning ytet han i løpet av disse årene en uvurderlig innsats innen oppbyggingen av instituttet og utviklingen av norsk teatervitenskap. Hans spor merkes i form av kopier av artikler eller korreksjoner av feil i bøker.

Rudler var drevet av en dyp faglig interesse, og besatt et glødende ønske om å kjenne norsk og internasjonal teatervitenskap så godt som mulig, og å overføre sitt engasjement til kommende studenter. Til forelesningene møtte han alltid usedvanlig godt forberedt, gjennomførte dem i form av en kommunikasjon mellom seg og studentene, for flere studenter var det ikke. Med seg hadde han et arsenal av bøker som han henviste til og fant et konkret kildegrunnlag i.

I forelesningsrekker tok han for seg hele teaterhistorien, selv om norsk teaterhistorie og særlig Ibsens praktiske teaterarbeid mellom 1850 og 1864, utgjorde hans spesielle forskningsområder. Samtidig tok han raskt opp nye interessante retninger. Således holdt han på et tidlig tidspunkt forelesninger om postmodernisme, og offentliggjorde også noen lengre artikler om dette. Det er i hele tatt ikke lite han har publisert i form av større og kortere artikler og kronikker i tidsskrifter, aviser og andre steder.

Roderick Rudler tok magistergraden i litteratur i 1957 med en avhandling om De dramatiske selskaper, forgjengerne til det profesjonelle, offentlige teater i Norge. Senere har han skrevet en større avhandling om renessanseteater, og om fremveksten av det offentlige teater i Norge. Det var for eksempel Rudler som påviste at den første norske dramaturgi ble skrevet av ingen ringere enn slottsarkitekt Hans Ditlef Linstow (1787-1851).

Dessuten har Rudler skrevet en mengde artikler om Ibsen. Rudler anvendte teaterprotokoller, regiskisser og teaterkritikk mm. fra Ibsens samtid, og gjorde rede for hva som foregikk på de skrå bredder. Sammen med ny forskning satt han på midten av åttitallet sine resultater sammen til en vel sekshundre siders avhandling om Ibsen som teatermann. Denne pioneravhandlingen om Ibsens grunnleggende teaterår er dessverre ikke utgitt i bokform, men finnes på Universitetsbiblioteket i Oslo. Rudlers spesifikke Ibsen-interesse avspeiler seg i at det i den bibliografiske databasen til Senter for Ibsenstudier finnes et femtitalls artikler av ham om Ibsen og hans samtid. Innen norsk og internasjonal Ibsen-forskning har Rudler utvilsomt gjennomført en forskningsinnsats av uvurderlig betydning.

På det hjerteligste gratulerer vi ham med 75-årsdagen, samtidig som vi ønsker ham fortsatt rike år med de kunsthistoriske studier han nå har gitt seg ut på.

Thoralf Berg,
Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

Sverre Ingstad,
UB, UiO

 

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998
Publisert 25. mars 1998 13:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere