Tid til forskning - flere mulige forklaringer?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998

Administrasjonen har avlastet forskerne for mange tunge oppgaver, skriver Tone Lund.

I Forskerforum nr. 3/98 omtales en nylig utkommet NIFU-rapport, der det fremgår at den store studenteksplosjonen på 90-tallet ikke har gitt de universitetsansatte mindre tid til forskning. Det totale forskningsvolumet har derimot økt grunnet stillingsveksten, og forholdstallet mellom studenter og lærere har holdt seg relativt konstant fra 1970 til 1995.

Opplysningene er ganske oppsiktsvekkende. En mulig forklaring som gis er at flere ansatte stipendiater og eksternt finansierte forskere har bidratt til mer forskning. En annen forklaring kan være innføring av en profesjonell administrasjon, noe som vesentlig har skjedd etter 1990. Denne har i høy grad medvirket til å avlaste forskere for mange tunge administrative oppgaver som de tidligere tok hånd om. Omfattende og krevende innpasningssøknader, både nasjonalt og internasjonalt, mange med bakgrunn i økende internasjonalisering behandles nå administrativt. Likeledes administrasjon av doktorgradsprogrammene, fra opptak til disputas. Klagesaker fra studenter, som er et vekstområde etter innføring av nye regelverk, samt betydelige personaloppgaver ved vitenskapelige tilsettinger, permisjoner, forskningsterminer etc. ivaretas administrativt. Likeledes saksforberedelser til styringsorganene og videre oppfølging av sakene. Individuell IT-oppfølging etter hjelp-til-selvhjelp-metoden er også utbredt. Økende økonomioppgaver forbundet med eksternt finansierte prosjekter ordnes effektivt administrativt.

Nyvalgte bestyrere ved UiO nevner ganske ofte med forbløffelse at de faktisk har mer tid disponibelt til forskning enn de på forhånd hadde trodd!

Dette bør kanskje ikke glemmes i disse effektiviseringstider, der de lokale administrasjoner er i skuddlinjen.

Tone Lund
Leder av FAP/UiO (Forskerforbundets forening for administrativt personale) og kontorsjef ved Institutt for statsvitenskap.

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998
Publisert 25. mars 1998 13:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere