Hva bør forbys?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998

En grafisk kalkulator er en personlig datamaskin som studentene i dag har, skiver Bjørn Pedersen.

Å se en universitetslærer i matematikk hoppe på to kalkulatorer mens han skriker "Forby kalkulatorar i skulen", minner meg om dengang bøndene insisterte på at det skulle gå en mann foran toget med et flagg for å advare mennesker og dyr mot toget. Har man ved Matematisk institutt vurdert den omvendte strategi: Hvilket utvalg av matematikken burde man velge som innholdet i matematikkemnene, og hvordan bør undervisningen legges opp, når studentene kommer til universitetet med en grafisk kalkulator som de har lært å bruke gjennom tre år i videregående skole? Jeg vil tro at nær 100 prosent av studentene ikke fortsetter med matematikk, men vil bruke matematikken i andre fag senere i studiet og også i sin yrkeskarriere etter studiene. Da vil alle bruke en datamaskin. Noen av oss så gjerne at bruken av en personlig datamaskin ble integrert i grunnstudiene ved UiO, men manglende ressurser forsinker det. Men en grafisk kalkulator er en personlig datamaskin som studentene i dag har. Hvorfor kan vi ikke i større grad spille på den i alle begynneremner i realfag på universitetet?

Bjørn Pedersen
professor, Kjemisk institutt

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998
Publisert 25. mars 1998 13:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere