- En morsom jobb

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998

- Jeg synes arbeidet som rektor er morsomt og spennende, sier Lucy Smith, som gikk ned i lønn da hun begynte som rektor.

Av Marianne Tønnessen

{short description of image}SNART LEDIG: Rektorstolen til Lucy Smith blir snart ledig. Hun anbefaler både kontoret og rektorvervet. (Foto: Ståle Skogstad)

Til alle dem som for tiden går med en rektor i magen: Smith anbefaler jobben.
- Jeg trives godt som rektor. Det er spennende, interessant og utfordrende, sier hun.

Ambassadør

Smith forteller at en stor del av hennes arbeid går ut på å tenke strategisk og forberede de store sakene til Kollegiet.

- En rektor skal både lede kollegiemøtene og være opptatt av strategiske spørsmål, som for eksempel å finne vår plass i etter- og videreutdanningsreformen. Rektor skal også representere universitetet utad, være en ambassadør for universitetet i alle sammenhenger. Det er et viktig arbeid å holde kontakten med departementet, Stortinget, Oslo kommune og næringslivet. Internasjonal representasjon tar også ganske mye tid. Innad på universitetet skal rektor arbeide for å holde institusjonen samlet, og jeg møter på mange forskjellige arrangementer omkring på universitetet, sier Smith, som snart har seks års erfaring fra rektorvervet.

- Noe av det mest interessante jeg gjør, er å forberede og holde taler om universitetspolitiske spørsmål. Da får jeg tenkt skikkelig gjennom sakene, sier hun.

Lange dager

Arbeidsdagene blir gjerne lange når man er rektor. Smith forteller at hun vanligvis arbeider i hvert fall til klokka sju på kvelden. Dessuten jobber hun på lørdag, og ofte på søndager.

- Dagene blir nok ekstra lange siden jeg også sitter som leder i Universitetsrådet, sier hun. Ledervervet i Universitetsrådet går på omgang mellom universitetsrektorene, så sannsynligvis får ikke neste rektor ved UiO dette vervet.

- Får du tid til å forske?

- Nei. Jeg får overhodet ikke tid til å følge med i fagfeltet, sier Smith, som er professor i privatrett. - Jeg har forresten vært opponent ved noen doktordisputaser. Men det har jeg egentlig ikke tid til.

Smith mener at det er viktig å ha en rektor og prorektor som er på bølgelengde:

- Vi har en fin arbeidsfordeling oss imellom, prorektor har blant annet ansvaret for å sitte i de faste utvalgene. Enda viktigere er det kanskje at rektor og universitetsdirektør samarbeider godt, og det gjør Tor Saglie og jeg.

Visjoner og samarbeid

- Hvilke egenskaper mener du en god rektor bør ha?

- Du bør ha meninger og visjoner om hva universitetet skal være. Og du bør ha evne til å inspirere, til å virke samlende. Det er viktig å kunne samarbeide og å ha en åpen lederstil. Rektor bør kunne representere institusjonen, og ikke være redd for å opptre i forsamlinger. Du må være synlig, både utad og innad, mener Smith. - En engelsk kollega som ble spurt om det samme, svarte "god helse, utholdenhet og sans for humor". Jeg er enig i at det også er viktig.

- Hvor mye tjener du?

- Det vet jeg faktisk ikke. Men jeg husker at jeg gikk ned i lønn da jeg ble rektor, sier hun, og understreker at hun likevel trives svært godt med jobben.

- Og så har jeg et veldig fint kontor, smiler hun.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 05 1998
Publisert 25. mars 1998 13:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere