Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 04 1998

Nytt fra Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum
Tid og sted: søndager kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum.

29. mars: "Romsonden Galileo ved Jupiter. Jupiters måner som modell av et planetsystem" v/førstekonservator Reidar Trønnes.

Geologisk museum

Tid og sted: søndager kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje

15. mars: "Flyveøglene svevde over jorden jordens middeltid" v/førstekonservator Natascha Heintz.

Botanisk hage og museum

Tid og sted: søndager kl. 13 i auditoriet, Botanisk museum

22. mars: "Beskjæring av trær og busker" v/avdelingsgartner Signe Saxhaug.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling
er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12-15.

Etnografisk museum

Sted: Frederikgate 2

Lørdag 14. mars kl. 12.30: Danseoppvisning ved den koreanske danseren Won Kyung CHO.

Søndag 22. mars kl. 12: Barnas søndag: Familiesøndag med maskeverksted i forbindelse med Humanioradagene.

Torsdag 26. mars: Utstillingsåpning:"MAYA": Vandreutstilling med arkeologisk materiale og guatemaltekisk tekstilkunst fra Petter Olsens samlinger.

Vitenskapsakademiet

Tid og sted: Temamøte fredag 13. mars kl. 18 i Høyesteretts bygning

Omvisning ved høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen, og foredrag ved:

professor Rune Slagstad: "Linjer i Høyesteretts historie" og

høyesterettsjustitiarius Carsten Smith: "Høyesteretts stilling i dagens samfunn".

Påmelding til møtet og måltid på forhånd.

Tverrfaglig seminar i humanistisk kjønnsforskning: Gender and Religion

Tid og sted: torsdager kl. 14.15-16 i seminarrom 437, P.A. Munchs hus, Blindern.
19. mars: "Hvor mennesker og ånder møtes: Islam, åndebesettelse og kjønn på Zanzibar" v/Kjersti Larsen, Senter for utvikling og miljø, Norges landbrukshøgskole.

26. mars: "Misjonskvinner i Norge og på Madagaskar: kjønnsmodeller og kvinnebevegelse i det 19. århundre" v/Linn Nyhagen Predelli, Senter for kvinneforskning og Karina Hestad Skeie, Institutt for kulturstudier.

Forskerseminaret

Tid: mandager kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
16. mars: "Asiatiske nasjonsformer" v/forsker og professor II Stein Tønnesson, Senter for utvikling og miljø.

23. mars: "Stalinisme og nazisme: Stat, samfunn og styringsstruktur og i diktaturer" v/forskningsstipendiat dr.phil. Frank Meyer, Historisk institutt.

HFs etikkseminar

Tema: "Hva er kasuistikk?" Om moralsk læring og refleksjon i tilknytning til forbilder og eksempler.
Tid og sted: kl. 14.15-17, auditorium 1, Sophus Bugges hus, Blindern.
19. mars: "Allmennmoralen som etikkens kilde og moralfilosofiens forbilde" v/Knut Erik Tranøy, professor emeritus; "Hvorfor er kasuistisk moral ikke til å komme forbi?" v/førsteamanuensis Øyvind Baune, Filosofisk institutt; "Om bruken av forbilledlige og ekstreme eksempler i moralske resonnementer" v/førsteamanuensis Knyt Ruyter, Senter for medisinsk etikk.

Tverrfaglige forelesninger, Avdeling for kunsthistorie

Tid og sted: onsdager kl. 18.15, Seminarrommet, 1. etasje, St. Olavs gate 29
18. mars: "Sveitserstilen" v/dr.philos. Jens-Christian Eldal, NIKU.

25. mars: "Gustav Vigeland" v/professor, overlege Svein Haugsgjerd, Gaustad sykehus.

Gravhaugen i nordisk vikingtid

Arr.: Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder

Tid og sted: mandager kl. 12.15-14 i Forskningsparken, plan 2, møterom 7, Gaustadalleen 21
16. mars: "Undersøkelser av Halvdanshaugen på Ringerike" v/Oldsaksamlingen, UiO og fylkesarkeologen i Buskerud.

23. mars: "Gravhaugen som kulturminner" v/ Christian Keller, UiO.

"Vikings in Normandy" er tittelen på en forelesning som Elisabeth Van-Houts, College Lecturer i middelalderhistorie og Fellow ved Emmanuel College, University of Cambridge holder tirsdag 31. mars kl. 14.15-15 i møterom 7, Forskningsparken, Gaustadalleen 21.

Estetisk seminar

Tema: "Århundreskriftet estetiske kultur"

Tid og sted: fredag 27. mars kl. 14.15-16, Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern

"Space and Time in `Pelléas et Mélisande`" v/Theo Hirsbrunner, Basel.

Tid og sted: lørdag 28. mars kl. 10.15-13, Sem.rom 542, Henrik Wergelands hus, Blindern

"Sfinxen - en gåtfull sekelskiftessymbol" v/Christina Sjöblad, Lund og "Den nya kvinnan och Eros. Om Lou Andreas-Salomé och Edith Södergran" /Ebba Witt-Brattström, Stockholm.

Gjesteforelesninger v/Walter Burkert

Tid og sted: torsdag 26. mars kl. 10.15-12 i Aud. 009, Domus Theologica: "New evidence on Bacchis mysteries" og samme dag

kl. 15.15-17 i sem.rom U 309, Domus Theologica: "Exorcism from Marx to Philostratus".

Walter Burkert er professor emeritus ved Universität Zürich.

Forelesningene er i regi av Antikkprosjektet "Det kristne menneske: Konstruksjon av ny identitet i antikken" v/Det teologiske fakultet og Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap, UiB.

Aristoteles’ poetikk: Interpretasjon og resepsjon

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 51, Niels Treschows hus, Blindern
13. mars: "Poetikken innenfor rammen av Aristoteles’ filosofi" ved Eyjolfur Emilsson, Hallvard J. Fossheim og Tor Martin Møller.
Poetikkseminaret inngår som et ledd i forskerutdanningen ved HF-fakultetet.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abel hus, Blindern

26. mars: "Et blad av norsk dannelseshistorie. Om 1800-tallets danningsdiskurs" v/cand.polit. Trude Evenshaug, UiO.

Senter for kvinneforskning

Tid og sted: torsdag 2. april kl. 13.15-16

Sted: 5. et., Sognsvn. 70

"Hvordan kan vi bruke intervjuer når vi arbeider med diskursanalyse?" v/førsteamanuensis Werner Christie Mathisen, Institutt for statsvitenskap.

Kronisk tretthetssyndrom - eller bare litt sliten?

Seminar fredag 13. mars kl. 9.15-16.15 i sem.rom 231, Helga Engs hus, Blindern m/div. innledere. Kommentarer v/professorBenedicte Ingstad, Seksjon for medisinsk antropologi. Seminarleder: professor Kirsti Malterud, Senter for kvinneforskning.

The Advantages of Being Impossible:

Why Stand-point Epistemology Works Best When You Have No Place to Stand

Forelesning v/Naomi Scheman, professor i filosofi og kvinnestudier ved University of Minnesota, USA, mandag 16. mars kl. 12-14 i Seminarrommet, 5. etasje, Sognsvn. 70. Faglig ansvarlig: Elisabet Rogg, Senter for kvinneforksning.

Salongen - en tapt kultur?

Seminar torsdag 26. mars kl. 9.15-16 og fredag 27. mars kl. 9.15-12 i Fakultetsrådssalen, 10. etasje, Administrasjonsbygningen, Blindern. Div. innledere. Faglig ansvarlig: forsker og førsteamanusnsis Anka Ryall, Universitetet i Tromsø og professor Torill Steinfeld, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 14.15-16 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

13. mars: "Naturvitenskap og humanioras krise" ved professor i historie Thorsten Nybom, Uppsala universitet.

20. mars: Foredrag ved Sverker Gustavsson, Uppsala.

27. mars: "Sokal i våre hjerter - noen tanker om vitenskapsforakt og livstro" v/Jo Sivertsen.

ARENA – Forskerseminar

Tid og sted: kl. 14.15-16 i Eilert Sundts hus, Blindern (ARENAs seminarrom, 5. etasje).
24. mars: "The Institutional and Foreign Policy Implications of an EU enlargement in stages" ved Karen Smith, The London School of Economics and Political Science.

31. mars: "Ideas, interests and European Institutions: The rational choice perspective" v/Gerald Schneider, Universität Konstanz.

U-landsseminaret

Tid og sted: tirsdager kl. 18.15-20 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

17. mars: "Arrangert ekteskap: Kultur eller ukultur?" Debatt v/Hege Storhaug, freelancejournalist og forfatter, Rubina Rana, bystyrerepresentant, Arbeiderpartiet, Walid al Kubaisi, forfatter og en representant fra Kurssenteret for flyktninge- og innvandringskvinner (MIRA-senteret).

24. mars: "Nobels fredspris: En faktor i internasjonal politikk?" v/Geir Lundestad, direktør for Nobelinstituttet.

Kveldskurs i u-landsmedisin og internasjonal helse

Tid: annenhver tirsdag fra kl. 17 til ca. kl. 19.
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus.
Påmelding: Seksjon for internasjonal helse, Ullevål terrasse, PB 1130 17. mars: "Laboratoriearbeid under utfordrende forhold i distrikter i Etiopia" ved bioingeniør Torunn Haukvik, Norsk Luthersk Misjonssamband.

31. mars: "Flyktningers psykiske helse, særomsorg eller særlig omsorg" v/Kirsti Oskarsson, overlege i psykiatri ved psykiatrisk poliklinikk i Asker.

Psykososialt senter for flyktninger

Tid og sted: onsdager kl. 16.15-18 i auditorium 3, 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern.
18. mars: "Menn i eksil - identitetsproblemer" v/psykiater Sverre Varvin, Psykososialt senter for flyktninger og "Forskjeller i likheter ved situasjonen før og etter flukt - sett i kjønnsperspektiv" v/daglig leder Ingrid Sucarrat, Internasjonalt kultursenter, Rælingen.

25. mars: "Kultur og kjærlighet - erfaringer sett fra familieterapeutens perspektiv" v/psykolog og spesialist i samfunnspsykologi Signe Holst, Sentrum familiekontor.

Forum for psykososialt arbeidsmiljø

Temaettermiddag tirsdag 17. mars kl. 16.30 i Direktoratet for arbeidstilsynet, Kantinen, 8. etasje, Fridtjof Nansens vei 14, Majorstuen (ved siden av Colosseum kino): "Tidsbruk og tidsøkologi" v/professor i idéhistorie Trond Berg Eriksen, Institutt for kultur og samfunnsfag.

Senter for teknologi og menneskelige verdier

Tid og sted: onsdager kl. 14.15-16 i seminarrom 8, TMV-senteret, Forskningsparken, Gaustadalleen 21,

"Emner fra norsk industrihistorie etter 1945" 6 ganger, fra og med 18. februar (25.2., 4.3., 11.3., 18.3. og 25.3.).

Barn og media i Kina

The Norwegian Institute of Human Rights, NOVA, and the University of Oslo, Sociology Dept. announce a lecture on Children and Media in China, on March 17th, from 14:15-16:15 at the Institute of Human Rights, Universitetsgt. 22-24.

Program for Humanioradagene 19. – 22. mars 1998

Torsdag 19/3 kl. 19.00: Åpning fra Nationaltheatrets balkong. En scene fra Huslæreren spilles på plassen foran teateret og teatersjefen overrekker teatermasker til universitetet.

Maskene føres i prosesjon til Universitetets gamle festsal i Urbygningen.

Her følger kl. 19.30: Gro Steinsland: Odin - den maskerte. Om forkledning og forvandling i norrøne myter; Rolf Theil Endresen: Maskara og grimasar. Kva betyr maske? og Harald Herresthal: "Det gjør jo så godt engang imellem at løse lidt på Konvenientsens Snøreliv"

Kunstnerkarneval og maskeradeball – et møtested for borger og proletar i det gamle Christiania.

Fredag 20/3 i Universitetets gamle festsal: kl. 17.30: Ingeborg Glambek: Fra selvportrett til ego-tripp; Kolbjørn Skaare: Fra Ptolemaios den første til Harald den femte. Herskerbilder på mynt; Håkan Hede: Människan har aldrig aksepterat att den ser ut som den gör; Magne Malmanger: Når ideer tar menneskelig skikkelse i billedkunsten.

Kl.19.50: Forestilling ved Per Frisch: "Beretning for et akademi. En dramatisk monolog" av Franz Kafka.

Kl. 20.30: Andreas Sveen: Språkbruk som maskeringskunst; Jan Erik Rekdal: Når jeg ikke ligner meg selv. Persona - person - Pessoa.

Lørdag 21/3 i Universitetets gamle festsal: kl. 12: Trond Berg Eriksen: Maskefall - fra Augustin til Freud; Agneta Taube: "Det förefaller mig som om jag går i sömnen; som om dikt och liv blandas." Fiktion och verklighet i August Strindbergs författarskap; Tone Selboe:

"På din maske vil jeg kjenne deg." Forkledning og identitet i Karen Blixens forfatterskap;.kl. 14.10: Forestilling ved Lars Sørbø: "Mistero buffo. Moraliteter fra middelalderen" av Dario Fo. Kl. 15: Knut Stene-Johansen: Masken som strategi og rekvisitt for postmodernistisk tenkning; Anne Danielsen: Hvem synger? Om Prince og maskene; Thomas Thiis-Evensen: Postmodernismens arkitektur: ærlig eller falsk?

Lørdag 21/3 i foajeen, Nationaltheatret: kl. 13: Per Kværne: Guder, klovner og skjeletter – maskedans i et tibetansk kloster; Gunvor Mejdell: Slør og tilsløring; kl. 15: Axel Seeberg:

Maskene i oldtidens teater; Live Hov: Med Harlekin på scenen – masker og typer i Commedia dell´Arte; Gunnar Sivertsen: "Saalenge Mascaraden varer, er Tieneren lige saa god som Herren." Holberg og maskeraden.

Kl. 17 i Publikumsfoajeen: Åpning av maskeutstilling.

Hovedscenen kl. 18.00: Teaterforestillingen "Huslæreren - eller kunsten å kastrere seg for å få en jobb".

Kl. 21.00 i Publikumsfoajeen: Paneldebatt: "Med horn i siden". Vitenskapens snøreliv - kunstens samløse lepper.

Lørdag 21/3 i Cinemateket, Filmens hus, Dronningens gate 16 vises følgende filmer: kl. 14: Persona (Ingmar Bergman); kl. 16: La Strada (Frederico Fellini); kl. 18: Kjærlighetens sanne natur (Denys Arcand); kl.20: Some Like it Hot (Billy Wilder).

Søndag 22/3 i Historisk museum: Familiedag kl. 12-15 med Maskeverksted og julebukkvandring. Miniutstillinger: Masker fra hele verden; Fra Ptolemaios den første til Harald den femte. Herskerbilder på mynt. Foredrag kl. 13: Arne Bugge Amundsen: Bak skjegg og under stjernehatt. Eldre norske maskeskikkelser.

Søndag 22/3 i Cinemateket: Sal: Lillebil: kl. 16: Foredrag: Keith Brown: Hamlet: finnes det en prins bak alle maskene? kl. 17: Film: Hamlet (Grigorij Kozintsev). kl. 20: Foredrag: Nils Axel Nissen: Homo/hetero: spiller de(t) en rolle? kl. 21: Film: Nattens dronning (Paul Bogart)

Sal: Tancred: Filmer: kl. 19: Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Rouben Mamoulian); kl.21: Bryllupsbanketten (Ang Lee).

Informasjon: tlf. 22 85 67 85, E-post: j.e.rekdal@ilf.uio.no


Forrige Innhold Uniforum nr. 04 1998
Publisert 13. mars 1998 12:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere