Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998

Det juridiske fakultet

Cand.jur. Toril Kristiansen vil lørdag 14. mars kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Kommunale garantier - en rettslig studie" for den juridiske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Unni Langås vil lørdag 21. mars kl 10.15 i Auditorium 13, Domus Media, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Forandringens former. En studie i Liv Køltzows forfatterskap" for dr.art.-graden.

Cand.philol. Åsmund Arup Seip vil lørdag 21. mars kl. 10.15 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Rett til å forhandle. En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910-1965" for dr.philol.-graden.

Cand.philol. Knut Inge Riksen vil lørdag 28. mars kl. 10.15 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Imanfang war die scham. Eine europäische perspektive auf das schamgefühl und das ethische" for dr.philos.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Anette Eleonora Gunnæs forsvarte 11. mars offentlig sin avhandling "Structure studies of some intermetallic alloys. Investigation of the Al-Ti-Ni, dental Ga alloys and the Ag-Ga system" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Roar Myrdal forsvarte 11. mars offentlig sin avhandling "Evaluation of Electrochemical Techniques for Assessing Corrosion of Steel in Concrete" for dr.scient.-graden.

Kjetil F. Kåresen vil mandag 16. mars kl. 14.15 i Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes’ hus offentlig forsvare sin avhandling "Maximum A Posteriori Deconvolution of Sparse Signals" for dr.scient.-graden.

Det medisinske fakultet

Cand.odont. Lise Lund Håheim vil fredag 13. mars kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Epidemiology of Stroke in Middle-aged Men. The Oslo Study" for den filosofiske doktorgrad.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Kandidat Maria Luiza Cestari vil fredag 13. mars kl. 10.00 i Auditorium 3, Helga Engs hus offentlig forsvare sin avhandling "Communication in Mathematics classrooms. A dialogical approach" for dr.philos.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998
Publisert 13. mars 1998 12:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere