Friskvern i Domus Athletica

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998

Det er ikke "helseskadelig" å vente litt på apparater, skriver Joan Løvaas.

Til leserinnlegg vedrørende friskvern i siste nummer av Uniforum har Friskvernseksjonen i Universitetsidretten SiO følgende kommentarer:

Friskvernstudioet er ikke overfylt, men rett etter arbeidstid er bruken stor. Det hender også at det kommer inn personer fra det store treningsstudioet. Når det gjelder påstanden om at det selges for mange adgangskort, så gjør vi ikke det. Vi må ha et "stort volum" for å kunne opprettholde bredden i aktivitetene og samtidig betale renter og avdrag på byggelånet. Dersom vi skulle selge færre kort, måtte vi jo nekte noen av brukerne adgang og dessuten øke prisen for dem som er så heldige å slippe inn. Det er neppe noen bedre løsning enn dagens.

Friskvernstudioet er først og fremst ment for friskverndeltakere, personer i dårlig fysisk form/utrente, personer med skader/overbelastninger, personer som har et treningsprogram fra fysioterapeut/medisinsk treningsterapi, og funksjonshemmede.

Vi har foreløpig ikke vært nødt til å håndheve disse reglene strengt, men det kan bli aktuelt om godt trente personer begynner å dominere bruken av friskvernstudioet. Til nå har vi fått svært få klager på dette. Det er videre vanskelig å se utenpå folk hvem som er aktuelle brukere og ikke. Vi har også en del godt trente personer med idrettsskader på friskvern.

Friskvernseksjonen ser på den store bruken av treningstilbudene ved Domus Athletica som svært positivt og mener det ikke er "helseskadelig" å vente litt på apparater eller å måtte ta øvelsene i litt annen rekkefølge enn det som var planlagt. At unge friske studenter vanligvis okkuperer enkelte apparater i ¾ time og holder "møte" på mattene, er ikke vår erfaring etter 1 ½ års drift og regelmessig kontroll. Men vi ser naturligvis ikke bort ifra at det kan ha forekommet. I slike tilfeller ber vi om at man kontakter instruktøren i det store treningsstudioet.

Friskvernstudioet har godt om plass på dagtid, og de klagene vi har fått, gjelder i hovedsak rett etter arbeidstid.

Foreløpig er det først og fremst oppvarmingsutstyret (ergosykler, tredemøller og steppere) som det er stor pågang på.

I det store rommet er regelen at ingen får trene lenger enn 20 min sammenhengende når det er kø. I friskvernstudioet er det ingen spesiell kontroll av dette. Det er også for lite oppvarmingsutstyr totalt i begge rom. Dette vil det bli gjort noe med i nærmeste framtid.

Friskvernseksjonen følger opp bruken av dette rommet kontinuerlig, og ser vi behovet for en regulering, så vil den komme.

Joan Løvaas
seksjonsleder Friskvern, Universitetsidretten, SiO

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998
Publisert 13. mars 1998 12:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere