Prioritering og byråkrati 

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998

Hvis man ikke visste bedre, kunne man tro at universitetets hovedvirksomhet var administrasjon, skriver Nils Spjeldnæs.

I den diskusjonen om nedskjæringer og byråkrati som går nå, er det to elementer som - til min forbauselse - ikke har vært mye omtalt.

For det første påstanden om at den sterke veksten i administrasjonen skyldes økte pålegg fra departementer o.a. Jeg trodde at universitetets viktigste pålagte (i universitetsloven) oppgaver var forskning, undervisning og formidling.

Burde ikke universitetets ledelse skrive et pent brev til departementet der den beklager at den - i den nåværende pressede situasjon - er nødt til å prioritere de viktigste av de oppgaver universitetet er pålagt, og derfor ikke kan imøtekomme kravene om ytterligere administrativt arbeid. Alternativt kunne man fakturere departementet for den medgåtte tid, på samme måte som fakultetene burde fakturere sentraladministrasjonen, og instituttene fakultetene. Den slags intern fakturering er vanlig i næringslivet i dag for å få en kartlegging av resursstrøm og reelt forbruk.

Det andre er at universitetets stillingsannonser i helt overveiende grad er om administrative stillinger. Dette til forskjell fra de andre universitetene. Hvis man ikke visste bedre, kunne man tro at universitetets hovedvirksomhet var administrasjon. I en situasjon hvor mange andre stillinger må holdes ubesatte, selv tekniske og vitenskapelige nøkkelstillinger, burde det være en selvfølge at heller ikke ledige administrative stillinger ble besatt. Det ser heller ikke pent ut at man fortsetter med dyre eksterne kurser og møter for administrasjonen (både på sentralt nivå og fakultetsnivå) i en situasjon hvor det vitenskapelige personalets muligheter for oppdatering er sterkt redusert. Dette er i virkeligheten et spørsmål om solidaritet innen universitetet, og bidrar til forestillingen om at administrasjonen anser seg for å være en verden for seg, høyt hevet over de som utfører universitetets sentrale oppgaver.

Her burde universitetets ledelse gripe inn meget raskt og effektivt før det får meget alvorlige følger for både rekruttering og kvalitet både av/til forskning og undervisning.

Nils Spjeldnæs
professor emeritus, Institutt for geologi


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998
Publisert 13. mars 1998 12:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere