Kutt på kutt på kutt

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998

Kan det tenkes at penger brukes på unødvendige formål på administrativt nivå? spør Kristian Prydz.

Vi har fått kutt på 3 prosent i år og kan "velge" mellom 5 eller 10 prosent kutt til neste år. For eksperimentelle fag betyr dette at det snart ikke finnes penger til å opprettholde undervisningstilbudet på lavere grads nivå. Kurstilbudet vil måtte reduseres og kursene avvikles sjeldnere. Studentene vil måtte bruke ekstra semestre på å gjøre seg ferdig med studiene. Når apparater som brukes i undervisningen svikter, kan de ikke erstattes av nye. Når lærere går av med pensjon, vil ikke nye kapasiteter med moderne kompetanse kunne ansettes. Det er med andre ord en skikkelig krisetid vi har foran oss. Men fakultetet (Det matematisk-naturvitenskapelige) har bedt oss være forberedt på slike forhold i tiden som kommer.

Selv om kutt svir, svir det mindre hvis man føler at alle er i samme båt, både forskere og administratorer. Nå er det imidlertid slik at det vitenskapelige personale vet lite om hva som skjer med de bevilgede penger før de når fram til instituttene hvor forskning og undervisning utføres. Kan det tenkes at penger brukes på unødvendige formål på administrativt nivå? Som regel hører vi bare rykter - men disse har ofte et kraftig innhold. Er det for eksempel tilfelle at 20 personer fra fakultetet har reist til Svalbard for å diskutere Effektiviseringsprosjektet? Eller var ikke alle 20 fra fakultetet? Uansett står dette i skarp kontrast til hva instituttene har til rådighet til reiseformål. Ved vårt institutt har 9-10 forskningsgrupper kr. 33 000,- til sammen (stipendiater og professorer) på deling til å finansiere reiser til vitenskapelige møter hvert år. Det betyr at man kan få en slik reise finansiert over universitetets budsjett omtrent hvert fjerde eller femte år. På en enkel Svalbardtur har man brukt opp det vårt institutt har til rådighet for en periode på 2 - 3 år.

Den siste rest av økonomisk handlefrihet som finnes i slike krisetider vi nå går inn i, bør prioriteres til forsknings- og undervisningsformål. Det er derfor viktig at man har felles kjøreregler for alle når det gjelder pengeforbruk. I et åpent og demokratisk system vil det være på sin plass at et administrativt nivå legger restriksjoner på seg selv som harmonerer med de begrensninger som påføres de instanser administrasjonen er et støtteapparat for. Her er et forslag til noen få punkter som man kan bygge videre på:
Reduser antall kurs, møter og konferanser til et minimum.
Legg kurs, møter og konferanser til universitetets egne lokaler for å unngå unødvendige utgifter til leie og reiser. Reisetid er også tapt arbeidstid.
Bevertning på møter begrenses til te og kaffe. Matpakke må medbringes av den enkelte.
Tenk nøye igjennom betydningen hver eneste utgiftspost har for forskningen og undervisningen som skjer ved universitetet.

Hvor mange var egentlig i Nagano på universitetets regning?

Kristian Prydz
professor, Biokjemisk institutt

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998
Publisert 13. mars 1998 12:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere