UiO lykkelig som mindre?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998

- Universitetet i Oslo kan ikke basere seg på at studenttallet opprettholdes. Vi må kunne forestille oss at UiO kan være godt og lykkelig som litt mindre.

Av Marianne Tønnessen

Det sa avdelingsdirektør Borghild Abusland i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) under styringsdialogmøtet med UiO sist tirsdag.

- Hovedbudskapet fra UiO til departementet er at dere har for lite areal og utstyr i forhold til studenttallet. Spørsmålet fra KUF blir da om dere har for mange studenter i forhold til hva som er realistisk, sa hun.

Hun gjorde det klart for universitetsledelsen, dekanene, direktørene og de andre universitetsfolkene på møtet at det ikke kommer til å bli økte bevilgninger i årene framover, tvert imot:

- Årskullene blir mindre, og det er bedre muligheter på arbeidsmarkedet. Og distrikts- og regionalpolitikken kan tilsi mer satsing på studieplasser i regionene. Dessuten er det vedtatt sektorvise handlingsplaner som forutsetter økt utdanningskapasitet på visse prioriterte områder, sa Abusland, som mente UiOs utfordring er å klare en faglig omstilling uten vekst, eventuelt med reduserte midler.

Hun framhevet to fagområder som spesielle utfordringer for UiO: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og lærerutdanningen.

- Dere er Norges største lærerutdanningsinstitusjon. Har faginstituttene tatt dette ansvaret innover seg? spurte hun.

Skytsengel

Rektor Lucy Smith var klar i sin tale til representantene for KUF, og krevde at UiO ikke må bli dårligere behandlet enn de andre universitetene.

- Det er riktig at vi kan styrke kvaliteten ved å redusere studenttallet i noen fag. Men det er ikke noen god løsning hvis det medfører kutt i bevilgningene. I mange år har vi skjult nøden, vi har hatt flere studenter enn vi har hatt ressurser til, sa rektor.

Hun mente likevel at fagmiljøene nå er modne for å evaluere om det er noen av aktivitetene som kan reduseres, og foreslo et Nordensnett der studenter for eksempel kan reise til Göteborg for å studere fag som ikke finnes i Norge.

Hun avsluttet sin tale til KUF med å fortelle at i Humboldt-tradisjonen er ikke statens oppgave å kontrollere, men å være universitetenes skytsengel.

- Universitetet i Oslo kan trenge noen skytsengler, sa hun.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998
Publisert 13. mars 1998 12:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere