Fægri stiller

Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998


Rektorvalg:

Prorektor Knut Fægri stiller som rektorkandidat.
- Universitetspolitisk er jeg på linje med dagens rektor, sier han.

  Av Marianne Tønnessen

 {short description of image}
VIL BLI REKTOR: - Jeg ønsker å fortsette mye av den politikken nåværende ledelse har ført, sier prorektor og rektorkandidat Knut Fægri. (Foto: Ståle Skogstad)

Knut Fægri har vært prorektor i litt over to år. Nå ønsker han å bli rektor i neste treårsperiode.

- Jeg mener at universitetet skal markere sin plass i samfunnet. Det er en del gamle skanser som må gjenerobres og en del nye som må erobres. Vi trenger å øke universitetets betydning i den offentlige bevissthet, og vi må gjøre en innsats på nye områder som for eksempel etter- og videreutdanning, sier han. - Universitetet skal framstå som en grunnforskningsinstitusjon, og samtidig svare på samfunnets bestillinger og utfordringer - på våre egne premisser. Jeg mener også at det er viktig å ivareta vår funksjon som nasjonal samvittighet og hukommelse.

 

Korpsånd

- Den andre rektorkandidaten, Christian Hall, mener at en rektor bør være mer offensiv overfor politikerne og mediene. Er du enig?

- Vi har en jobb å gjøre overfor politikere og mediene, og vi gjør en god del allerede nå. Jeg tror Hall vil oppleve at det er nokså vanskelig å få gjennomslag, og rektor kan bare gjøre en relativt begrenset innsats. Jeg tror det er viktigere å mobilisere hele universitetet, vi trenger en korpsånd der alle de ansatte jobber sammen for å påvirke opinionen. Da har vi bedre sjanse for å lykkes, mener Fægri.

 

Nær Lucy

Fægri forteller at han ligger svært nær Lucy Smith - politisk sett.

- Det er naturlig ettersom vi har jobbet sammen. Blir jeg valgt til rektor, vil jeg fortsette mye av den politikken den nåværende ledelsen har ført.

- Hva er forskjellen på deg og Lucy Smith?

- Hun har et sterkt sosialt nettverk utenfor universitetet som hun kan trekke på. Som innflytter stiller jeg svakere i den kategorien. Men jeg tror jeg har bedre bakgrunn innen tekniske fag og informasjonsteknologi, som er store utfordringer for universitetet. Dermed utfyller vi hverandre, sier han.

 

Vil bygge allianser

Som prorektor har Fægri også sittet i Kollegiet.

- Mange mener at Kollegiet har gjort en dårlig jobb og ønsker seg en rektor som ikke er kollegiemedlem. Hva er din kommentar til det?

- Folk må få mene hva de vil om det. Jeg står for alt jeg har gjort i Kollegiet, og mener det sittende kollegium har gjort en god jobb. Universitetet er meget lite tjent med en krisemaksimering på det nåværende tidspunkt. Det vi trenger, er å bygge allianser og finne støtte utenfor UiO.

Han mener likevel at mange av leserbrevene til Uniforum etter budsjettbehandlingen i høst kan tyde på at fakultetene ikke blir dratt nok inn i beslutningsprosessene:

- Strukturelt har vi for dårlige kanaler for kommunikasjon mellom ledelsen og fakultetene. Det vi har, er Kollegierådet, og i tillegg kommer dekanmøter og styringsdialogmøter. I enkelte tilfeller kommer fakultetene for sent inn i sakene. Jeg ønsker å trekke dem mer inn, slik at avgjørelsene fra toppen er bedre forankret nedover i systemet, sier rektorkandidaten.

 


Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998

Publisert 17. mars 1998 15:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere