Kurs/stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998

Vitenskapelig stipend ved Universitetet i Oslo

Søknader om bidrag fra fond og legater skrives på skjema som utleveres fra og sendes til UNIFOR, postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo (besøksadresse: Rosenkrantz' g. 11B), tlf. 22859470 - telefaksnr. 22859477, eller Det medisinske fakultets sekretariat. Søknadsfrist 16. februar 1998.

Kurs i røykstumping

Denne våren blir det to kurs i røykeavvenning. Kursene går på samme dager, det ene fra kl.15 til 17 og det andre fra kl. 17 til 19. Vårens kursdager er torsdag 12. februar, mandag 16. februar, torsdag 19. februar, torsdag 26. februar, torsdag 5. mars og torsdag 19. mars. Kurset er gratis for alle studenter og ansatte. Påmelding skjer i Universitetsidrettens ekspedisjon i Idrettsbygningen på Blindern eller på Domus Athletica innen 1. februar.

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Fondet har som formål å gi støtte til viderekomne studenter og doktorgradsstudenter ved Universitetet i Oslo innenfor et program for internasjonale studier på områdene humaniora og samfunnsfag. Støtte gis ikke til forberedelse til doktorgradsstudier. Programmet omfatter fremmedspråk, områdestudier, internasjonale forhandlinger, samfunns- og organisasjonsutvikling. Søknad skrives på eget skjema. Søknadsfrist er 15. februar, med tildeling i slutten av mai. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Studentkontoret. Søknaden leveres/sendes Studentkontoret eller Studieavdelingen, Blindern, Postboks 1072, 0316 Oslo.

Skandinavia - Japan Sasakawa Fondet

Skandinavia - Japan Sasakawa Fondet har til formål å styrke samarbeidet og de vennskapelige forbindelsene mellom Japan og de nordiske land. Dette søkes i hovedsak realisert gjennom støtte til forskning og studiereiser innen teknologi og medisin, humaniora og samfunnsfag, kunst og journalistikk. Stipendier vil normalt være av størrelsesorden 25 000 - 50 000 kroner, avhengig av reisens varighet. Søknadsfristen er satt til 16. februar 1998. De som ønsker å søke bes henvende seg til: The Scandinavia - Japan Foundation, Postboks 20 Postterminalen NTNU, 7034 Trondheim, v/siv.ing. Jostein H. Søvik, som også kan nås over telefon 73 59 30 68 eller faks nr. 73 59 70 43 for å få tilsendt søknadsdokumentene.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998
Publisert 28. jan. 1998 15:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere