Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998

Det teologiske fakultet

Cand.theol. Hallgeir Elstad forsvarte 17. januar offentlig sin avhandling "`... en Kraft og et Salt i Menigheden ...' Ein studie av presteskapet i Noreg i siste halvpart av 1800-talet, dei såkalla `johnsonske prestane'" for dr.theol.-graden.

Det juridiske fakultet

Førsteamanuensis Tore Bråthen forsvarte 17. januar offentlig sin avhandling "Personklausuler i aksjeselskaper" for den juridiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Stipendiat Cornelia Maria Ruland forsvarte 12. desember ved Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio offentlig sin avhandling "Integrating Patient Preferences for Self-Care Capability in Nursing Care: Effects on Nurses' Care Priorities and Patient Outcomes" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Torgeir Bruun Wyller forsvarte 24. januar offentlig sin avhandling "Consequences of cerebral stroke" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Anne Olaug Olsen forsvarte 27. januar offentlig sin avhandling "Human papillomavirus and high-grade cervical intraepithelial neoplasia - a case-control study" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Anette Hylen Ranhoff vil lørdag 31. januar kl. 10.00 i Store auditorium, Midtblokken, Ullevål sykehus offentlig forsvare sin avhandling "Functional impairment as an indicator of disease and a trigger for medical services to the elderly" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Edvard Hauff vil lørdag 31. januar kl. 10.15 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "The Stresses of War, Organised Violence and Exile: A Prospective Community Cohort Study of the Mental Health of Vietnamese Refugees in Norway" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Morten Mowe vil fredag 6. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Nutrition in the elderly. Studies on selected aspects of protein-energy undernutrition and hypo-vitaminosis in an aged population" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Jan Marcus Sverre vil fredag 6. februar kl. 10.15 i Auditorium, KAM-bygget, Ullevål sykehus offentlig forsvare sin avhandling "Trends in mortality in the aged Norwegian population, 1966-1986" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Laurea in lettere Donatella Rossi forsvarte 17. januar offentlig sin avhandling "The philosophical view of the great perfection in the Tibetan bon religion" for dr.philos.-graden.

Mag.art. Knut Ødegård vil lørdag 31. januar kl. 10.15 i Auditorium 13, Domus Media, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling "Bastion of empire. The topography and archaeology of cales in the republican period" for dr.philos.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Tone Normann Asp forsvarte 17. desember offentlig sin avhandling "Applications of atomic emission spectroscopy in determination of trace components in environmental samples" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Susanne Friedrike Viefers forsvarte 19. desember offentlig sin avhandling "Field Theory of Anyons and the Fractional Quantum Effect" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Sigmund Clausen forsvarte 8. januar offentlig sin avhandling "Braid Description of Particle Dynamics" for dr.scient.-graden.

Cand.real. Ketil Skogen forsvarte 9. januar offentlig sin avhandling "Particle transport in turbulent pipe flow-flow through a pipe with a constricted area" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Bård Krane forsvarte 17. januar offentlig sin avhandling "Electrostatic Fluctuations in Low- Plasmas" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Ebbe Hvidegård Hartz vil fredag 30. januar kl. 12.00 i Auditorium 1, Geologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Late orogenic evolution of the East Greenland and Scandinavian Caledonides" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Trond Berge forsvarte 17. desember offentlig sin avhandling "Tiden lager alle sår: Reaksjoner på industriforurensningen i byen Copsa Micã, Romania" for dr.polit.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Jostein Sæther forsvarte 22. januar offentlig sin avhandling "Pedagogisk psykologi i undervisningsfaget pedagogikk - Systematisk skisse. Læreplan-, lærebok- og debattanalyse i norsk lærarskulepedagogikk 1938-1974" for dr.philos.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998
Publisert 28. jan. 1998 15:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere