Professorer velger ny Oslo-biskop

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998

Også professorene ved Teologisk fakultet er med på å gi sin stemme når ny biskop i hovedstaden skal utnevnes.

AV MARIT HAMMERSMARK

HVEM KOMMER HIT? Trond Skard Dokka og de andre professorene ved Teologisk fakultet har stemt på hvem som skal bli ny Oslo-biskop. (Foto: Xenia Isaksen)

De sterkeste kandidatene til stillingen er Mørebisp Odd Bondevik og rektor ved Det praktisk-teologiske seminar i Oslo, Gunnar Stålsett. Bondevik og Stålsett fikk henholdsvis 17 og 12 stemmer blant landets teologiprofessorer.

FOLKETS RØST

I alt 400 personer med kirkelig tilknytning har vært med i den rådgivende avstemningen før regjeringen skal ta sin beslutning. Både prester, kateketer, diakoner og menighetsråd i Oslo, landets proster og teologiprofessorer har bidratt med sine stemmer. Nå er det Kirkerådet og landets biskoper som skal komme med sin innstilling.

DEN GODE BISKOP

- Hva er de viktigste egenskapene en biskop bør ha? Vi spør dekan Trond Skard Dokka, som selv har vært med på avstemningen.

- Han eller hun bør være en dyktig fagteolog og en dyktig forkynner. Biskopen bør være en god omsorgsperson for prestene, samtidig som han må kunne være kirkens talsmann ut mot offentligheten. Dette siste er spesielt viktig i Oslo. Han bør også kunne forsvare en åpen folkekirke, det vil si en kirke som tar imot alle.

RÅDGIVENDE AVSTEMNING

Før nominasjonen sender Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ut en liste til alle stemmegivere, der de fem bispekandidatene som er foreslått av Oslo bispedømmeråd, blir presentert. De stemmeberettigede skal så stemme i prioritert rekkefølge på de tre som de mener er best skikket til å bli biskop. Professorene ved teologisk fakultet har av og til uformelle rådslagningsmøter, men avgjørelsen om hvem man vil gi sin stemme, er individuell.

- Dette er en rådgivende avstemning og ikke et valg, presiserer Trond Skard Dokka.

- Hva avgjør hvem man skal stemme på?

- Det legges vekt på kirkepolitiske ting, og ofte stemmer man på den kandidaten som har synspunkter som ligner mest på ens egne.

REGJERINGEN BESTEMMER

- Hva mener du om måten utnevnelsen av biskop er lagt opp på?

- Det har vært på tale å la hvert teologisk fakultet ha en stemme. Jeg synes det er rimelig at hver enkelt professor har sin stemme. Prosessen før utnevnelsen av ny Oslo-bisp er en kombinasjon av en demokratisk prosess og en sentralisert avgjørelse. Hvis regjeringen konsekvent valgte den som fikk flest stemmer, ville dette vært et valg, noe det ikke er. Jeg er glad for at biskopen blir utnevnt av regjeringen og ikke ved direkte valg av "kirken selv", erklærer Trond Skard Dokka.

Den nye biskopen vil ventelig bli utnevnt av regjeringen i månedsskiftet februar/mars.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998
Publisert 28. jan. 1998 15:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere